Win het ‘Kringlogo’ voor het meest circulaire burgerinitiatief

Ben jij betrokken bij een bewoners- of burgerinitiatief dat actief is op het gebied van circulariteit? Ding dan mee naar de prijs voor het beste circulaire burgerinitiatief in Gelderland. Je wint hiermee een jaar lang gebruik van het ‘Kringlogo’. Het winnende initiatief mag een jaar lang het Kringlogo in alle uitingen gebruiken en krijgt provinciale en landelijke publiciteit.

Circulaire projecten die door burgers of bewoners worden opgezet zijn op andere waarden gericht dan geld of kosten. Het gaat bij dit soort initiatieven vooral om het creëren van maatschappelijke meerwaarde. Voorbeelden zijn initiatieven om voedsel in een lokale kringloop te krijgen, de bouw van een gezamenlijk wormenhotel of initiatieven om afval te voorkomen of te recyclen.

Deze initiatieven zijn inspirerend en dienen als voorbeeld voor andere burgers en bewoners die zelf ook aan de slag willen gaan. Daarom zetten we het leukste, mooiste of innovatiefste burgerinitiatief in de spotlight tijdens de week van de circulaire economie.

De landelijke campagneweek week van de circulaire economie vindt plaats van maandag 7 tot en met zaterdag 12 februari 2022. Het doel is om zoveel mogelijk mensen mee te nemen in de circulaire economie.

Wil je jouw project opgeven of ken je een burgerinitiatief bij jou in de buurt, neem dan contact op met Nando (n.habraken@natuurenmilieugelderland.nl).

Geef in je mail de volgende informatie:

  • Naam initiatief
  • Naam contactpersoon
  • Noem één of twee voorbeelden van circulaire activiteiten van het initiatief
  • Wat maakte deze activiteit(en) zo succesvol?
  • Waarom kan het initiatief dit steuntje in de rug goed gebruiken?

De ‘kringlogo’ prijs is een initiatief van de gezamenlijke Natuur en milieufederaties.

Opgeven kan tot en met 31 januari 2022.