75% van catering- en horecamedewerkers wil voedselaanbod gezonder en duurzamer maken

Duurzame horeca

Uit onderzoek onder de klanten van Greendish blijkt dat zij gemotiveerd zijn om zich bezig te houden met het gezonder en duurzamer maken van het voedselaanbod.

Bij 132 medewerkers van bedrijfsrestaurants en cateraars van verschillende organisaties heeft Greendish een vragenlijst afgenomen over de intentie die zij hebben om hun voedselaanbod gezonder en duurzamer te maken. De metingen zijn gedaan vanaf maart 2020, na uitbraak van het coronavirus. Wel 75% van de deelnemers geeft aan de intentie te hebben om het voedselaanbod gezonder te maken of dit (af en toe) al te doen. Voor het verduurzamen van het aanbod is dit 71%. Zij geven daarbij aan dat ze redelijk de ruimte krijgen om zich bezig te houden met een duurzaam en gezond voedselaanbod. Maar er is zeker meer mogelijk.

Lees het volledige artikel van Greendish en de 5 tips voor het verduurzamen en gezonder maken van het aanbod tijdens corona hier!

Bron: Regio Foodvalley Circulair