Duurzaam voedsel verbindt De Nude

De Nude

In de zomer van 2020 heeft Greendish, in samenwerking met de Universiteit van Wageningen, Buurtbedrijf NuDe Toekomst en de Gemeente Wageningen, een pilot gestart in de wij De Nude in Wageningen.

De pilot heeft als doel een gezonde en duurzame voedselomgeving met daarbij een wijkgerichte aanpak. Hiermee willen zij een gebiedsgericht programma ontwikkelen, om zo op de lange termijn het voedselaanbod in de wijk De Nude gezonder en duurzamer te maken.

Aanpak

Er is in september een vragenlijst afgenomen onder de wijkbewoners, om te kijken hoeveel kennis zij hebben over en interesse in een duurzaam en gezond voedselaanbod in hun wijk. Zij gaven aan dat er meer gedaan kon worden tegen voedselverspilling en dat de voedselaanbieders onvoldoende maatregelen nemen. Hier was dus verbetering in nodig!

Benieuwd welke resultaten hieruit zijn gekomen en wat de vervolgstappen worden? Lees ze hier.

Bron: Regio Foodvalley Circulair