Circulaire Fabrieken

Circulaire Fabrieken is voor maakbedrijven

50 bedrijven in de Cleantech Regio worden op basis van een profiel én aanbevelingen uitgenodigd om een quickscan te doen. De resultaten uit de scan zijn basis voor advies over vervolgstappen voor een concreet circulair businessplan, binnen of buiten het project.

Bedrijven die deelnemen aan Circulaire Fabrieken gaan ambities stapsgewijs omzetten in een concreet circulair businessplan, onder andere door gebruik te maken van de kennis, het netwerk en de diverse technische en business tools die via het project ter beschikking worden gesteld. Denk aan vouchers voor inkoop van expertise of voor het afsluiten van innovatiecontacten, hulp bij matchmaking of ketensamenwerking, het oplossen van specifieke challenges e.d.

Hoe werkt het project? Je begint met het uitvoeren van een quickscan. De scan geeft inzicht in je circulaire kansen en uitdagingen en fungeert als intake om een geschikt vervolgtraject te kunnen bepalen, binnen of buiten het project. Vanuit het programma kunnen we je ondersteunen bij het uitvoeren van de scan. Op basis van analyses van de uitkomsten van de quickscans en gesprekken met onze experts worden kansrijke en impactvolle circulaire plannenmakers uitgenodigd om ambities om te zetten in een concreet businessplan. Wij ondersteunen je met kennis, vouchers, matchmaking, ketensamenwerking, oplossen van challenges, e.d.

Voor een beperkt aantal plannen die market- en investment ready zijn is een bijdrage uit het Stimuleringsfonds Circulaire Fabrieken beschikbaar.

Het project Circulaire Fabrieken sluit aan op de ambities van Cleantech Regio om de meest circulaire regio van Nederland te zijn. Dit wordt mogelijk gemaakt door een bijdrage uit de Regio Deal Cleantech Regio.

Lees meer over dit project op de website van Circulaire Fabrieken.