Duurzame functiecombinatie met sportvisserij

Sportvisserij is een sector waarin veel geld omgaat en die een sterke economische drager kan vormen. Met studenten van de Radboud Universiteit en van Hall Larenstein is gewerkt aan respectievelijk een business case en een ecologisch inpassingsontwerp. Vanuit CIRCLES zijn de studenten begeleid.

Doelstelling was om aan te tonen dat een combinatie van energiewinning met duurzame bronnen (zon en wind), waterberging en sportvisserij in een duurzaam ecologisch ontwerp kan worden ingepast en waar ook een financieel haalbare business case onder te leggen is. Met de Radboud Universiteit is een business case gemaakt. Financiële opbrengsten zijn verhuur van visplaatsen, overnachtingen voor visrecreanten, trainingen, pootvisprojecten en drijvende teelt op de pootvisvijvers (bescherming tegen afvissen door vogels). Kosten zijn de aanleg van visvijvers, het realiseren van voorzieningen om te verblijven en infrastructuur. Er is gekeken naar zowel de investeringen als de exploitatie. Resultaat is een business case waaruit blijkt dat er een gezond verdienmodel is te realiseren. Op basis van de uitgangspunten van de business case is door een student van van Hall Larenstein een inpassingsontwerp gemaakt waarbij geen concessies zijn gedaan aan duurzaamheid. Bescherming en versterking van de bestaande natuurwaarden zijn het uitgangspunt. Resultaat hiervan is een ontwerp dat hieraan kan voldoen. Er is bestuurlijk draagvlak bij de stakeholders van het project om tot daadwerkelijke realisering over te gaan. De vervolgstap is het neerzetten van een gezamenlijke entiteit om van daaruit de realisatie verder op te pakken.

Sportvisserij krijgt hiermee een duurzame inrichting. Tegelijk stimuleert het meerdaagse verblijfsrecreatie en draagt daarmee bij aan de economische ontwikkeling van de regio. De ontwikkeling levert 8 nieuwe directe banen op en indirect profiteert de recreatie- en horecasector. Op jaarbasis een besteding van ca 1 miljoen euro door toeristen. Geen hoofdpijndossier, maar een verantwoord, duurzaam, rendabel gebied.