Innovatiegerichte circulaire renovatie openbare ruimte

duurzaam inkopen

De gemeente Apeldoorn is bezig met de uitrol van haar circulair aanbesteedde straten van wijk De Parken. Het was voor de gemeente de eerste keer dat via een innovatie gerichte manier van uitvragen de markt werd uitgedaagd om met zo circulair mogelijke oplossingen te komen.

In grond-, weg- en waterbouw opdrachten is het gebruikelijk dat vooraf alle ontwerpen en materiaalkeuzes al zijn gemaakt. In dit geval was er vooraf geen Programma van Eisen maar werd ingekocht op basis van een Programma van Ambities.

Roelofs Groep

De coalitie van de Roelofs Groep uit Den Ham bleek met de best passende visie en aanpak de te selecteren partij. Kenmerkend voor de plannen van Roelofs is dat zij op een creatieve en bewust niet al te technische manier, met de uitdaging zijn omgegaan. In een aansprekend filmpje werd geïllustreerd dat zij niet alleen weg weten met het renoveren van wegdek en riool, maar dat zij circulaire principes als het voorkomen van afval en hergebruik van bestaande materialen op een bijzondere manier hebben weten in te passen.

Klik hier voor het filmpje van de Roelofs Groep aanbieding.