Het duurzame liftontwerp van de toekomst

In de zoektocht naar een circulair liftontwerp, is onderzocht wat de minst milieubelastende manier van staalconservering is en hun bijbehorende levenscyclusanalyse.

Onderzoek

Op het moment is niet duidelijk welke conserveringsmethode het beste werkt voor staal, in het kader van energiereductie en circulariteit. Om te achterhalen wat effectief is, is gesproken met experts die ervaren zijn met staalconserveringstechnieken. Er is geanalyseerd welke technieken momenteel gebruikt worden voor het conserveren en wat de minst milieubelastende manier is. Daarnaast is achterhaald wat er bekend is over gegalvaniseerd staal en wat praktische business cases zijn voor geconserveerde staal op basis van het 9-R model (zie kadertekst).

Het advies dat uiteindelijk wordt uitgebracht is een overzicht aan conserveringstechnieken met de bijbehorende levenscyclusanalyse. Het overzicht en de conclusie hiervan is zo opgezet dat Mitsubishi dankzij het verrichte onderzoek kan zien welk conserveringstechniek het meest geschikt is om op een duurzame manier staal te conserveren en zo bij te dragen aan minder uitstoot en afval.

Conserveren op basis van elektrolyse, waarbij de materiaaleigenschappen intact blijven is de oplossing. Ook blijven de onderdelen eigendom van Mitsubishi middels een Product as a Service concept (PAAS) en zijn daarmee direct herbruikbaar binnen de eigen Mitsubishi organisatie.


Dit onderzoek is uitgevoerd in het kader van de minor CE aan de HAN (20182019), in opdracht van Mitsubishi Elevator Europe B.V.. De doelstelling van het project was het achterhalen van de meest effectieve manier van staalconservering binnen het kader van energiereductie en circulariteit. Er is gebruik gemaakt van het 9-R model, waarbij de focus ligt op de technische kant van het circulaire model: Refuse, Reduce, Reuse, Repair, Refurbish, Remanufacture, Repurpose, Recycle, Recover.