Duurzaamheid met een luchtje

Forward osmose is een techniek die water effectief kan scheiden van de opgeloste stoffen en componenten. Door het toepassen van deze techniek op varkensmest kunnen economische en ecologische voordelen behaald worden. Dit past in het streven om tot een verantwoorde afzet van dierlijke meststoffen te komen en in het streven om de mineralenkringloop te sluiten.

In reactie op de mestproblematiek van de jaren ’70 van de vorige eeuw is ingrijpende wetgeving opgelegd (mestverwerkingsplicht). Anno 2017 telde Nederland 43010 varkenshouderijen. Deze varkenshouderijen hebben bij elkaar ongeveer 12.400.000 varkens (fokvarkens en vleesvarkens) en produceren meer dan 10 miljard kilo varkensmest per jaar. Met het toevoegen van Forward osmose aan het varkensmestverwerkingsproces kan de dunne mestfractie zover worden geconcentreerd dat het kan worden aangemerkt als kunstmestvervanger (mineralenconcentraat). Dit betekent dat het mineralenconcentraat dan boven op de gebruiksnorm voor dierlijke mest kan worden toegepast en binnen de totale gebruiksnorm voor stikstof.

Ook financieel biedt deze techniek voordelen. Bij het gebruik van Forward osmose wordt de totale massa van het mineralenconcentraat gehalveerd. Daardoor zullen de kosten van het vervoer, de opslag en de gebruikskosten worden gehalveerd. Hierdoor kan de mestverwerker per ton mest 8,75 euro besparen buiten het seizoen dat de mest kan worden uitgereden en 4,25 euro binnen het seizoen.

Uitgegaan wordt van een boekhoudkundige terugverdienperiode van de installatie van 11 jaar.

Wat is er circulair aan deze oplossing? Hoe wordt de mineralenkringloop gesloten?

Kortom, forward osmose biedt zowel financieel als ecologisch verantwoorde kansen.

Een bedrijf dat de Forward osmose- installatie per jaar 4613 uur laat draaien, zal dus quitte spelen met de investering in de installatie.