CO2 reductie voor een beter bedrijfsresultaat

Ook in een al jaren lopend proces zijn verbeteringen te behalen. Niet door navelstaren, maar juist door samen te werken met de omgeving en in de keten. Parenco heeft in samenwerking met Universiteit Twente en Reparco onderbouwd waar CO2 reductie te behalen valt in de kringloop van papierproductie.

Parenco produceert papier, uitsluitend met vezels uit oud papier. Zusterbedrijf Reparco sorteert de grondstof uit ingezameld huishoudelijk papierafval. In 2008 heeft het bedrijf de eigen directe footprint in kaart gebracht, in 2017 startte het onderzoek naar de footprint van de gehele keten . Hierin is bijvoorbeeld ook het gebruik en de afschrijving van machines meegenomen en de impact van transport. Parenco wilde zo in kaart brengen hoe zij CO2 reductie konden combineren met een beter bedrijfsresultaat door op de juiste zaken te investeren en besparen.

In het kader van waardecreatie is al gekeken welke reststromen van waarde zijn binnen het eigen proces, maar ook voor spelers buiten de directe keten van papier. Zo wordt uit het slib van de afvalwaterzuivering biogas gemaakt, worden metalen uit het oud papier aan de metaalrecycling aangeboden, leveren kleine, onbruikbare vezels grondstof voor de bio-centrale en wat daaruit overblijft, het vlieg-as, wordt gebruikt in de beton- en cementindustrie.

CO2 footprint

Terug naar de CO2 footprint. Studenten van de Universiteit Twente hebben met behulp van het GaBi-model uitgezocht hoeveel CO2 er per stap in het proces vrijkomt. Waar Parenco zelf dacht dat zij vooral in hun transport flinke reductie konden realiseren, bleek uit de data dat ze, puur voor CO2 reductie, beter kunnen inzetten op de elektriciteitsvoorziening. Transportaanpassingen dragen wel weer in grote mate bij aan een significante verbetering voor fijnstof in de lucht. Ook is inzicht gegeven in het gebruik van machines: vervangen of juist blijven inzetten na de afschrijvingstermijn.

Voor Parenco heeft deze Life Cycle Analyse vooral een mooi inzicht gebracht in de knoppen waaraan gedraaid kan worden om impact te realiseren, kosten te besparen en te voldoen aan wetgeving. Afhankelijk van de context waarbinnen je werkt, kun je een keuze maken in de parameters waarop gescoord wordt.

Saignant detail: Wat het beste scoort voor sec je bedrijf, is niet persé het beste voor de gehele keten en/of de totale life cycle. Een aandachtspunt voor beleid, vergunningen en certificering.