De meerwaarde van groen

Voor het projectteam ‘Stadslandbouw Doetinchem’ is door studenten van Hogeschool van Arnhem en Nijmegen een business- en verdienmodel opgesteld. Het onderzoek dat zij hebben uitgevoerd geeft antwoord op de volgende vraag. Op welke wijze kan ‘stichting stadslandbouw Doetinchem’ in de komende vijf jaar samen met partners een structureel rendabele onderneming op het gebied van de stadslandbouw in Doetinchem in de markt zetten?

Het vraagstuk is interessant omdat het inspeelt op lokale producten en diensten af nemen. Het bevat een economisch aspect, zodat het onafhankelijk kan functioneren en draagt gelijker tijd bij aan de ontwikkeling van nieuwe kennis en bewustzijn over duurzaam telen van voedsel. Zo werkt het ook als ‘hub naar het achterland’ binnen de stad Doetinchem. Doordat de organisatie op een biologische en duurzame manier deze activiteiten ontplooit creëert het waarde op sociaal, economisch en ecologisch vlak binnen de gemeente Doetinchem.

Activiteiten

Het advies is om in te zetten op een combinatie van verschillende en deels complementaire activiteiten, uitgevoerd door verschillende stakeholders in samenwerking:

  • De biologische teelt van groente en kleinfruit t.b.v. voedsel (deels volle grond/deels in een gecontroleerde omgeving met klimaatbeheersing).
  • De verkoop van groente en fruit (deels nicheproducten en bijzondere kruiden) aan consumenten(abonnementsvorm) en horeca.
  • Het leveren van onverkochte voorraden groente en fruit aan de voedselbank.
  • Het verzorgen van educatie, aanbieden van workshops en ontwikkelen van kleinschalige evenementen.
  • Het ontwikkelen van een leisure propositie, bestaande uit enkele lodges en een multifunctioneel theehuis, ook met het oog op de ontvangst van groepen.
  • Het onder toezicht faciliteren van de mogelijkheid tot participatie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.
  • Het versterken van het lokale ecosysteem (flora & fauna) en het groene karakter van Doetinchem.

De inwoners van de gemeente Doetinchem worden potentieel belangrijke afnemers en daarmee belangrijke stakeholders. Door middel van ‘oogstabonnementen’ is het voor de bewoners mogelijk om in de toekomst groente af te nemen. De abonnementsvorm en afzet aan horeca levert Stadslandbouw Doetinchem voorspelbare inkomsten voor bepaalde termijn, van groot belang voor een rendabele onderneming. Uiteraard valt er nog het een en ander verder (juridisch) te onderzoeken, maar de businesscase is veelbelovend. Juist de ‘multi-stakeholder’ benadering past bij de nieuwe, circulaire, economie.