Nieuw bedrijfspand Kreeft showcase circulair bouwen

bouwbedrijf Kreeft

Aan de rand van Ede, zichtbaar vanaf de snelweg, verrijst het nieuwe bedrijfspand van Bouwbedrijf Kreeft. Het gebouw biedt straks plaats aan een groeiend aantal medewerkers en vormt tegelijkertijd het visitekaartje van het bedrijf op het gebied van duurzaam en circulair bouwen. Een ontwikkeling waarin het bouwbedrijf graag het voortouw neemt. “Circulair bouwen is echt de toekomst”, zegt directeur Dirk Jan van den Brink. “We moeten er gewoon mee aan de slag.”

Voor de bouw van het nieuwe pand heeft Bouwbedrijf Kreeft de lat hoog gelegd. “We gaan voor het certificaat BREEAM-outstanding”, geeft Van den Brink de ambitie aan. Daarmee voldoet het gebouw straks aan de hoogste eisen op het gebied van duurzaamheid. “Onder meer het energie- en waterverbruik worden gemonitord, maar ook bijvoorbeeld de manier waarop we met afval omgaan en het welzijn van onze medewerkers tellen mee”, legt hij uit. In het ontwerp van het nieuwe gebouw is met al deze eisen rekening gehouden. De wens om een uiterst duurzaam gebouw te realiseren, heeft voor Bouwbedrijf Kreeft ook de architectenkeuze bepaald.

Circulair bouwen is een methode die zich nog meer in een experimentele fase bevindt. Het uitgangspunt is dat grondstoffen en materialen steeds opnieuw worden gebruikt en er uiteindelijk geen afval meer is. En dat materialen duurzaam worden geproduceerd. “Je houdt dus rekening met toekomstig gebruik van je bouwmaterialen en je gebouw”, verklaart Van den Brink. Tijdens de bouw van het nieuwe bedrijfspand onderzoekt Kreeft welke circulaire alternatieven er zijn en past deze waar mogelijk toe. “We bekijken het steeds per onderdeel”, zegt Van den Brink.

Dat heeft inmiddels geleid tot keuzes die het gebouw stap voor stap meer circulair maken. Zo is in de staalconstructie waar mogelijk onbehandeld staal toegepast, zodat het later makkelijker te hergebruiken is. De entresolvloer in de werkplaats is volledig demontabel, zodat de hal later terug te brengen is tot één grote ruimte. “En we gebruiken een speciaal type lijm voor alle tegelvloeren in het gebouw, zodat de tegels er later weer heel uitgehaald kunnen worden”, geeft Van den Brink nog een voorbeeld. Voor de inrichting van het kantoorinterieur en het dakterras op de eerste verdieping worden ook circulaire materialen toegepast.

Leerzaam

Niet alles wat circulair kan, is in het gebouw daadwerkelijk te realiseren, laat de directeur zien. “We werken hier binnen een bestaand ontwerp”, geeft hij een van de beperkingen aan. “En soms is er een circulair alternatief dat bijvoorbeeld niet aan de vereiste isolatiewaarden voldoet. Of moet onbehandeld staal toch van een coating worden voorzien vanwege brandveiligheidseisen.” Alle praktijksituaties maken het project leerzaam, vindt Van den Brink. “Door ermee aan de slag te gaan, doen we kennis en ervaring op. Zo kunnen we ons circulair bouwen eigen maken.”

Het bouwbedrijf zoekt waar mogelijk innovatieve oplossingen. Een mooi voorbeeld is het gebruik van stroboxpanelen in de voorgevel, wijst Van den Brink aan. Deze houtskeletbouwpanelen zijn niet gevuld met steenwol, maar met samengeperst stro. “We hebben de producent geholpen bij de uitwerking van deze innovatie, zodat het ook voldoet aan de eisen voor certificering”, zegt de directeur. “Stro is een duurzaam en herbruikbaar materiaal. En het mooie is dat deze panelen gemaakt worden in een sociale werkplaats. Daarmee draagt deze oplossing ook bij aan een maatschappelijk doel.”

Het nieuwe hoofdkantoor had ongetwijfeld nog meer circulair gebouwd kunnen worden, geeft Van den Brink toe. “Kijk naar het gebouw Circl van ABN in Amsterdam bijvoorbeeld. Dat is prachtig, maar wel kostbaar. We hebben hier even overwogen om de draagconstructie en de verdiepingsvloeren in hout uit te voeren, maar dat was gewoon te duur. De exploitatie van het pand moet straks ook kloppen”, benadrukt hij. Aan het nieuwe pand van Kreeft is door circulaire keuzes wel extra geld besteed, laat Van den Brink weten, al blijft het binnen de perken. “We zien dat als een investering in het leren van circulair bouwen”, zegt hij. “En een investering in de showcase: we laten met dit pand zien wat er op dit moment mogelijk is.”

De ervaringen die Bouwbedrijf Kreeft nu opdoet, worden vastgelegd in een menukaart. “Daarin zetten we per oplossing onder meer de kosten en de voor- en nadelen op een rijtje en wat de beschikbare alternatieven zijn”, zegt Van den Brink. De menukaart wordt vooralsnog binnen het bedrijf gebruikt door een stuurgroep die zich bezighoudt met circulair bouwen. “Het is de bedoeling dat er straks door projectteams in het hele bedrijf mee kan worden gewerkt”, zegt Van den Brink. “Zo gaat circulair bouwen steeds meer deel uitmaken van de mindset van onze medewerkers.”

Van den Brink gaat nog een stap verder. Samen met andere ondernemers, experts en overheden deelt hij kennis en ervaring in het Living Lab Regio Foodvalley Circulair. “We kunnen niet van de ene op de andere dag circulair gaan bouwen, maar wel elke keer kleine stappen maken”, stelt Van den Brink. “Toch gaat de ontwikkeling niet snel genoeg. Nederland circulair in 2050 is de inzet van de rijksoverheid. Dat gaan we in dit tempo niet redden. Kennis delen en samenwerken is de enige mogelijkheid om de ontwikkeling naar een circulaire economie te versnellen.”

Lees meer op de website van Bouwbedrijf Kreeft of volg Bouwbedrijf Kreeft op LinkedIn en Facebook.