Servicepunt Circulair

servicepunt circulair

De Natuur en Milieufederaties werken aan een gezond (leef)milieu, een gevarieerd landschap en een veelsoortige natuur. Dit doen de Natuur en Milieufederaties met duizenden betrokken vrijwilligers, bedrijven, overheden en maatschappelijke organisaties. Een van de thema’s waar zij aan werken is circulaire economie. De thema’s waar zij zich sterk voor maken, worden aangepakt vanuit drie rollen: verbinden, aanjagen en agenderen. Elke provincie heeft een eigen Natuur- en Milieufederatie, maar het Servicepunt is gezamenlijk ontwikkeld tot een landelijk servicepunt, want een circulaire economie vraagt om samenwerking! Het servicepunt is bedoeld voor iedereen die aan de slag wil met het thema dat bekend staat als circulaire economie. Ook consumenten worden geholpen in hun zoektocht om meer circulair te leven en te consumeren. Dit servicepunt dient ter inspiratie en om te laten zien welke stappen er al genomen kunnen worden.

Lees meer op de website van Servicepunt Circulair.