Zeven keer een duurzamer Oost-Nederland

Samen met opdrachtgevers gaan studenten van de HAN University of Applied Sciences op zoek naar nieuwe, concrete aanknopingspunten voor verduurzaming in een organisatie, de keten en de omgeving waarin deze organisatie opereert.

De vraagstukken variëren van het betrekken van bewoners bij het energiezuiniger maken van woningen tot hergebruik van versleten grafietcomponenten van een trolleybus. Uitgelicht: zeven mooie bijdragen aan een duurzaam Oost-Nederland!

Bibliotheek Gelderland Zuid: wie de jeugd heeft, heeft de duurzame toekomst

Een leefbare aarde, ook in de toekomst, is meer dan urgent voor de kinderen van nu. De Bibliotheek Gelderland Zuid wil bij de jeugd investeren in kennis over circulaire economie én het leesplezier vergroten. De aanbevolen aanpak: sluit op basisscholen aan bij al bestaande lespakketten over dit thema. Breidt deze uit met materialen van de bibliotheek. Focus op concrete thema’s uit de leefwereld van kinderen (elektrisch rijden, plastic soep en recycling) en maak ze enthousiast voor duurzaamheid in het leven van alledag.

Wijchens Hart van Zuid klopt voor duurzaam én sociaal

De plannen voor Wijchen Zuid zijn groot: het moet een duurzame, schone en veilige omgeving worden waarin onderwijs, zorg, welzijn en winkelen samenkomen. In het onderzoek spiegelden onze studenten het project Hart van Zuid aan de Stadsdonut voor Amsterdam (geïnspireerd op de Donut-theorie van Kate Raworth). Ze kwamen tot de conclusie dat er veel raakvlakken zijn. Ontwikkelingen staan nog in de kinderschoenen, maar mogelijkheden voor een ‘all inclusive’ wijk zijn er te over. Denk concreet aan een kledingbibliotheek, een circulair ambachtscentrum en aan stadslandbouw.

Elis Nederland naar hoogwaardig circulaire bedrijfskleding

De textielindustrie is buitengewoon milieubelastend, zowel qua teelt en productie van katoen als de toepassing van kunststofvezels. Uitkomsten van het onderzoek dat onze studenten uitvoerden: de circulariteit van bedrijfskleding kan vergroot worden door ontwerpaanpassing, levensduurverlening en recyclingmethoden. Daarbij is het is cruciaal om samen te werken met partners in de keten. Aanbeveling: start een pilot van een circulair businessmodel om optimaal ingespeeld te raken op veranderende factoren, en daarna de verduurzaming te kunnen bewerkstelligen.

Gelijkstroom: het licht aan het einde van de tunnel?

OFN vindt dat het waarborgen van veiligheid in tunnels milieuverantwoorder kan. Zou een nieuw tunnelveiligheidssysteem op basis van gelijkstroom hieraan kunnen bijdragen? Het is efficiënt omdat het bestuurbaarheid vanuit de centrale mogelijk maakt. Benodigd en preventief onderhoud worden automatisch gemeld, wat de levensduur van de elementen ten goede komt. Controles kunnen van afstand worden gedaan en het kabelgebruik is lager. Concluderend is het gelijkstroomsysteem een veelbelovende techniek die nader onderzoek verdient. 

Van trolleybus naar circulaire accu

Versleten grafietcomponenten van trolleybussen worden als afval gezien, maar is dat wel terecht? Connexxion, dat wil verduurzamen, stelde die vraag en onze studenten gingen ermee aan de slag. Ze ontdekten dat het grafiet een tweede leven kan krijgen, bijvoorbeeld als anode van een lithium-ion accu. Door middel van co-creatie met bedrijven als Time Shift Energy Storage en organisaties als Stichting Auto & Recycling, kan bijgedragen worden aan de circulariteit van lithium-ion accu’s en zo krijgt Connexion een duurzaam antwoord op haar vraag.

Samen investeren in een zonnige toekomst

Solarfields wil bijdragen aan de energietransitie en is permanent op zoek naar nieuwe mogelijkheden. Zo vroeg ze onze studenten wat de technische mogelijkheden en marktkansen zijn van dunne-filmtechnologie voor opwekking van zonne-energie. Na alle uit onderzoek verkregen data goed geanalyseerd te hebben, lijkt deze technologie er veelbelovend uit te zien. Tegenover het nadeel van de geringere efficiëntie staan de voordelen van een lage prijs en een ruime toepasbaarheid, bijvoorbeeld ook op gebogen en complexe oppervlaktes. Het advies aan Solarfields is daarom om de dunne-filmtechnologie toe te voegen aan het portfolio.

Hand-in-hand in de energietransitie

Een duurzame en inclusieve samenleving gaat iedereen aan. Woningcorporatie Wonion wil ervoor zorgen dat huurders met een lagere sociaaleconomische status niet buiten de boot vallen. Daarom stelt ze de vraag hoe ze huurders met een smallere beurs kan bewegen tot het nemen van verduurzamingsmaatregelen. Onze studenten onderzochten de belemmeringen die deze mensen ervaren. Ze kwamen tot de aanbeveling voor een gezamenlijke aanpak door meerdere betrokken instanties (denk aan SchuldHulpMaatje), waarbij Wonion een verbindende en centrale rol speelt. Alleen op die manier kunnen draagvlak, draagkracht, vertrouwen en motivatie ontstaan en kan iedereen meedoen in de energietransitie.

Voor meer informatie, bekijk de website van HAN Centrum Meervoudige Waardecreatie.