Buro BOOT eervolle vermelding Hall of Fame – MVO Register

In de duurzame Hall of Fame van het MVO-Register worden bedrijven opgenomen die laten zien dat duurzaamheid prima samen gaat met een gezonde bedrijfsvoering. De beste voorbeelden uit het register worden geselecteerd voor de Hall of Fame en ontvangen hiervoor een oorkonde. Deze duurzame koplopers fungeren als wegbereiders voor andere bedrijven die duurzame producten, diensten of waardeketen willen ontwikkelen.

Goede wijn behoeft geen krans! Circulariteit ook niet vinden ze bij BOOT. In de oudheid werden nieuwe steden allang gebouwd van de materialen die vrijkwamen van vervallen of niet meer gebruikte bouwwerken. En ergens een keer zijn we daar mee opgehouden en gingen we nieuwe materialen maken en de oude vernietigen. Circulariteit is dus eigenlijk “Back to the Future” en vandaar ook weer een super logisch nieuw normaal.

Over BOOT

Kees Boot is een pionier op het gebied van circulariteit. Het grote verschil met veel ontwikkelingen op dit gebied is dat Kees het gewoon doet. BOOT renoveerde bijvoorbeeld een kantoor circulair waarmee aangetoond wordt dat circulair bouwen kan.

Circulaire demontage

En in feite is de hele vastgoedmarkt nu ook al in beweging. Gebouwen worden vervangen of aangepast aan moderne eisen en tegelijkertijd vindt hergebruik steeds meer zijn plek daarin. Opdrachtgevers en overheden die streven naar een circulair economisch systeem, waarbij de herbruikbaarheid van producten en grondstoffen wordt gemaximaliseerd, zijn zich ook wel bewust van de complexiteit van dit proces. Vanwege de grote hoeveelheden beschikbaar en toegepast materiaal en de ruimte binnen wet- en regelgeving speelt het sluiten van de cirkel rondom de demontage- en bouwsector hierin een belangrijke rol. Dit vraagt dus ook om circulair demonteren. BOOT ziet de demontage van een gebouw als de start van een noodzakelijke duurzame gebiedsontwikkeling.

BOOT toont opdrachtgevers graag dat circulaire demontage goedkoper is dan traditionele sloop. En ondersteunt hen bij circulaire demontage met vergunningsaanvragen, contractvorming, organisatie van de handel, directievoering en toezicht.

Circulair slopen en bouwen

BOOT is veel bezig met het hergebruik van materialen. Het vrachtgebouw op Schiphol en het nieuwe kantoorpand van BOOT zijn goede voorbeelden van hergebruik. Het gebouw op Schiphol inventariseerden ze nauwkeurig en alles werd in de markt gezet. Zo herkenden marktpartijen het gebouw als een waardevolle materialenbank. De partij met de hoogst mogelijke scoren kreeg de sloopopdracht. Zij demonteerden het gebouw volledig voor een herplaatsing elders. Van het demontageproces is een timelapse gemaakt.

CO2-reductie

Het circulair demonteren van het vrachtgebouw leverde een flinke reductie in CO2-uitstoot op ten opzichte van de vaak meer gebruikelijke recycling. Alleen al de demontage van de 2.000 ton zware staalconstructie droeg op deze wijze bij aan een reductie van ongeveer 3 miljoen kg CO2-uitstoot. Er zijn in dit project 82.000 schroeven handmatig verwijderd, 15 betonnen trappen, 11.000 m2 dakisolatie en 11.000 m2 dakbedekking. Ook is er 16.000 ton aan beton verwijderd dat niet meegaat naar de nieuwe locatie. Dat wordt onder de taxibanen van Schiphol verwerkt.

Renovatie pand

Het nieuwe kantoorpand van BOOT is voor 70% gebouwd met hergebruikte materialen. Zo zijn er spreekkamers van hout, dat is vrijgekomen bij de renovatie van de wielerbaan Velodrome in Amsterdam, en raampanelen uit de circulaire sloop bij het Erasmus MC. Door het verzorgen van grote sloopprojecten bij klanten als ziekenhuizen en kantoren komt BOOT aan het materiaal. Bij de sloop komt enorm veel materiaal vrij. Ze kijken of ze dit materiaal hoger in de keten opnieuw kunnen inzetten. Dat doen ze bijvoorbeeld met de bouwmarktplaats insert.nl, waar bedrijven kunnen zien welke materialen beschikbaar zijn. Dit materiaal gebruikten ze ook voor hun nieuwe pand.

BOOT zet vol in op circulair demonteren van gebouwen. “Door onze aanpak inspireren we anderen en bouwen we aan onze eigen organisatie. We merken dat opdrachtgevers graag zaken doen met partijen die niet alleen praten maar ook gewoon doen. Daardoor acquireren we interessante projecten en lopen we voorop met kennisontwikkeling. Dit is prima voor onze positie in de markt. Daarnaast merken we dat we door onze aanpak een interessante werkgever zijn, niet alleen voor circulaire adviseurs maar ook voor andere vacatures buiten het circulaire aandachtsveld. Mensen werken graag bij organisaties met een goed verhaal!”, aldus Kees Boot.

BOOT ziet de sloop van een gebouw als de start van een noodzakelijke duurzame gebiedsontwikkeling. Ze tonen de opdrachtgever graag dat circulaire demontage goedkoper is dan traditionele sloop. Ze zetten hun kennis en expertise in voor het circulair maken van het project. Zo haalt de opdrachtgever meer uit het gebouw en draagt bij aan een duurzame samenleving zonder uitputting van de aarde door grondstoffen.

Bron: www.regiofoodvalleycirculair.nl