Terugblik crossover Werkplaats Bouw ontmoet Meetbaarheid

In tegenstelling tot eerdere Werkplaatsen Bouw, waarbij vooral materialen, concrete ontwikkelingen en projecten centraal stonden, werd deze keer een veel grotere vraag gesteld. Namelijk: “Wat is nodig om hergebruik van bouwmaterialen op grote schaal een succes te laten zijn?”

Werkplaats trekkers Alexander van den Buuse (Bouw) en Gerard Stienstra (Meetbaarheid) hebben hiervoor de handen ineen geslagen waarbij Gerard het principe van Design Thinking introduceerde. De sessie was opgedeeld in verschillende delen, waarbij in de eerste sessie de volgende vragen werden gesteld “hoe ziet de wereld eruit in 2030?” en “hoe worden materialen hergebruikt in de bouw?” Deelnemers werd gevraagd vrijuit te denken en te dromen, zonder belemmeringen van de huidige situatie.

In de introductie naar de tweede sessie gaf Alexander aan wat er al geregeld is en welke stappen er al gezet zijn. Zaken zoals Materialenpaspoort, Circulair Aanbesteden, Scholing, Marktplaatsen en  meetmethodes werden benoemd.

Vanuit daar zijn we opzoek gegaan naar wat er nodig zou zijn om die ideale situatie in 2030 te bereiken.
Hieruit ontstonden interessante discussies en kwamen verschillende inzichten naar voren. Zo was er bijvoorbeeld een verschil van inzicht over wie wanneer zou moeten bewegen. Gaat de markt het goede voorbeeld geven en omsluiten we dat uiteindelijk in wetgeving? Deze laatste is de methode die Cirkelstad momenteel hanteert onder de noemer Het Nieuwe Normaal. Of moet het toch opgelegd worden door de wetgever en kunnen wij als MKB daarop vertrouwen en verder in investeren/ op reageren?

Een wellicht gemeenschappelijke conclusie was wel dat we met de deelnemers horen bij het gezelschap dat al veel doet op dit gebied, vooroploopt en zich eerder geremd voelt door de huidige markt situatie dan geïnspireerd om hierin nog veel verder te gaan. Er is tenslotte nog wel steeds een prijs gedreven concurrentie vanuit de ‘oude’ economie die in te veel gevallen nog beloond wordt met opdrachten.

Bron: www.regiofoodvalleycirculair.nl