Centrum Meervoudige Waardecreatie: hoe studenten tot integrale gebiedsontwikkelingen in de regio komen

Bij het Centrum Meervoudige Waardecreatie (CMW) van HAN University of Applied Sciences bouwen studenten op een bijzondere manier mee aan ontwikkelingen in de regio Arnhem – Nijmegen – Wageningen. Daarom spraken we met Frank de Feijter, themaregisseur ‘Duurzame gebiedsontwikkeling in de gebouwde omgeving’ binnen het centrum. Hij vertelt waarom het verhaal van meervoudige waardecreatie zo belangrijk is voor gebiedsontwikkeling in deze regio.

Waardecreatie: het is een begrip dat vaak geassocieerd wordt met economie. In het geval van het CMW gaat het echter veel verder dan dat. Het centrum kijkt niet alleen naar de economische waarde, maar bijvoorbeeld ook naar de sociale of ecologische kant. Op die manier ontstaat er een ‘brede blik’ op de samenleving, zo vertelt De Feijter ons. Dat is volgens hem nodig om gedegen afwegingen te kunnen maken bij gebiedsontwikkeling.

Frank de Feijter

“Het idee van meervoudige waarde is een hele nieuwe manier van kijken.”

De Feijter is opgeleid als geograaf en planoloog en treedt op als themaregisseur van het CMW. Het is een rol met veel verschillende taken in het onderwijs, onderzoek en het werkveld. Zo bundelt hij onder meer de kennis die opgedaan wordt tijdens de vele studentenprojecten rond zijn thema, maar werkt hij ook samen met andere partijen in de triple helix om deze ideeën te implementeren en toe te passen. Op die manier neemt hij mensen mee in het verhaal van meervoudige waardecreatie, om vervolgens samen tot integrale gebiedsontwikkeling te komen. Een rol waar veel bij komt kijken, maar wel één waar hij veel voldoening uit haalt.

De Feijter: “Het idee van meervoudige waarde is een hele nieuwe manier van kijken. We denken dat het een soort onderlegger zou kunnen zijn, want er zit ontzettend veel potentie in. We zijn bijvoorbeeld met financiële professionals, accountants bezig om ze breder te laten denken dan geld alleen. Dat is voor mij ook wel een drijfveer. Het gaat om de balans.”

Meerjarig samenwerken

Naast De Feijter zijn er nog twee andere themaregisseurs werkzaam voor het CMW. Zij specialiseren zich op de thema’s ‘Meervoudige waardecreatie in de keten van de maakindustrie’ en ‘Integrated Thinking, Control & Reporting’. Door de kennis te bundelen kan er integraal gekeken worden naar een gebiedsontwikkeling. Dat is precies wat ze bij het CMW voor ogen hebben.

Waar de studenten binnen een achttal weken de projecten afronden, zijn de themaregisseurs juist de constante factor. Door betrokken te blijven, ontstaan er meerjarige trajecten. Samenwerken over een langere periode is volgens De Feijter heel interessant: “Het is belangrijk om zorgvuldig na te denken over de continuïteit. Dus niet alleen een paar inspraakavonden volgen in een kort studentenproject en verder niets. Je moet echt proberen te bouwen aan een organisatie of iets dergelijks en dat ook verder zien vorm te geven.”

Projecten in de regio

Een jaar focus op duurzame gebiedsontwikkeling heeft volgens De Feijter mooie projecten opgeleverd, ondanks de omstandigheden van de coronacrisis. Hij benoemt ontwikkelingen in de gehele regio die nauw aansluiten bij de ambities van Lifeport. In het Spijkerkwartier bedachten de studenten een klantreis rond de energietransitie voor bewoners met een krappe beurs, terwijl ze in de Dorschkamp in Wageningen met plannen voor slimme vergroening en circulair bouwen kwamen. De projecten beperken zich echter niet tot woonwijken: het CMW bedenkt ook oplossingen voor vraagstukken op bedrijventerreinen, zoals bij TPN West in Nijmegen.

Deze aanpak is behoorlijk succesvol, zo laat De Feijter weten: “Studenten hebben een hele grote gunfactor. Die kunnen ook fris naar dit soort vraagstukken kijken, misschien de boel een beetje opschudden. Ook brengen ze veel energie. Ik denk dat dat heel mooi werkt.”

Toekomst van Centrum Meervoudige Waardecreatie

Hoewel het CMW veel tekenen van een expertisecentrum vertoont, is het dat volgens De Feijter formeel nog niet. Hij hoopt echter dat het centrum zich die status in de toekomst wel kan aanmeten. In de toekomst willen zij nog meer betekenen door trainingen te geven aan overheden. Volgens hem is het belangrijk om niet alleen informatie te verzenden, maar juist ook actief in gesprek te gaan met betrokken stakeholders. Op die manier worden mensen meegenomen in het verhaal van meervoudige waardecreatie.

De Feijter: “We hopen met het centrum steeds meer subsidieprogramma’s naar ons toe te trekken. Dat zou ons ook wel helpen om die kennis nog makkelijker te bundelen en te verzilveren. Daar zijn we mee bezig van de Achterhoek tot in deze regio, waar wij wonen en werken. Zo kunnen we concreet en meerjarig bijdragen en nog meer impact hebben. Dat is onze droom.”

Bron: www.theeconomicboard.com