Zaaien met kiemkracht voor de circulaire economie

Het Living Lab Regio Foodvalley Circulair

Het netwerk in de Regio Foodvalley dat circulaire economie versnelt en ondersteunt heeft een succesvol jaar achter de rug. Naast verschillende themabijeenkomsten in de werkplaatsen is de ondersteuning van MKB-bedrijven versterkt, zijn er onderzoeksprojecten met het onderwijs opgezet en is er inspiratie gedeeld door middel van video, artikelen en evenementen. Doet uw bedrijf al mee aan het Living Lab om stappen te zetten naar de circulaire economie?

Circulaire economie als kans

Circulair ondernemen is allang geen vaag begrip meer of iets waar wellicht ooit een keer iets mee gedaan moet worden. De noodzaak van zuinig en duurzaam omgaan met grondstoffen en van goed ketenbeheer is juist in deze tijd van mondiale onzekerheid heel duidelijk geworden. Dure import, leveringsonzekerheid, oplopende grondstofprijzen, klantenbinding met gesloten winkels, tekort aan personeel, kwetsbare bedrijfsmodellen, stotterende logistiek… Iedereen heeft er rechtstreeks iets van gemerkt. Het heeft naast veel onzekerheid en economische pijn ook geleid tot creatieve oplossingen en herwaardering van regionale ketens en producten.

De kracht van onze Regio Foodvalley is terug te zien in de cijfers, waarin het bedrijfsleven behoorlijk goed overeind blijft t.o.v. andere regio’s. En als we nu werken aan een (hopelijk) opwaartse golf voor bedrijven dan is een ‘building back better’ strategie zeer kansrijk om ook echt toekomstgericht nog beter te benutten wat er al in potentie aanwezig is. Het Living Lab Regio Foodvalley Circulair wil bedrijven gericht helpen die kiemkracht te benutten.

Toekomstschets

Circulariteit gaat dus over grondstoffen en toekomstbestendige ketens. Het gaat om hergebruik zonder tevreden te zijn met recycling, maar het hoogwaardig benutten van afval en reststromen. Het gaat om slim nadenken over uw diensten en producten. En over relevante ontwikkelingen binnen en buiten uw eigen sector.

Hoe bouwen we over 10 jaar huizen en gebouwen zonder een grote milieu-voetafdruk en met kans om flexibel en duurzaam om te gaan met ruimte en functionaliteit? Hoe versterken we onze AgriFood sector waarbij de schakels tussen boer en bord elkaar kennen en gezond zijn in financieel, sociaal en milieu opzicht? Hoe rapporteren we wat we doen en verbeteren we ieder jaar aantoonbaar en structureel? Wat kunnen we doen op onze bedrijfsterreinen? Welke stappen kunnen we zetten door de inkoop van overheden circulaire eisen mee te geven? Wat moeten mijn huidige en toekomstige werknemers weten van hergebruik en circulaire materialen? Waar kan ik straks waterstof tanken en wat levert transport op waterstof mij op aan investeringen en terug verdiensten? Aan deze en meer vragen besteden we aandacht binnen de werkplaatsen van het Living Lab.

Onze werkplaatsen zijn thematische bijeenkomsten, meestal zo’n vier per jaar, die we nu organiseren op de thema’s: Bouw, Industrie, Waterstof, Circulaire Voedselketens en Meetbaarheid van Circulariteit. Afgelopen jaar zijn we veel online bij elkaar gekomen, met gelukkig ook de ruimte om enkele fysieke bijeenkomsten te organiseren. Zo zijn we met een groep op excursie geweest naar waterstof vulpunten in Maarn en Arnhem. Verder zijn we op bezoek geweest bij Bakkersgrondstof in Wageningen om inspirerende voorbeelden van circulaire voedselketens te horen en zien. Volgend jaar blijven we inzetten op de speerpunten van de werkplaatsen: inspiratie, kennisdeling en gezamenlijke projecten.

Partners van het Living Lab

Zo’n 60 partijen hebben zich nu aangesloten bij het Living Lab Regio Foodvalley Circulair. Zij zijn onze ambassadeurs, maar ook onze klanten, omdat het samen leren en experimenteren betekent dat we telkens op zoek zijn naar de behoeften die in de praktijk leven. Zo hebben we sinds juni dit jaar een ‘verbinder MKB’ in de persoon van Wicha Benus (zie het interview elders in deze uitgave). Hij kan bedrijven verder helpen met hun innovaties en koppelt o.a. de thema’s rondom human capital, onderwijs en circulariteit. Daarnaast kijken we naar thema’s en instrumenten die bedrijven nodig hebben om verder te komen.

In 2022 richten we ons binnen het thema Industrie bijvoorbeeld op bedrijventerreinen, omdat daar veel behoefte voor samenwerking bestaat. En we kijken heel concreet naar een slimme strategie voor waterstof vulpunten. Naast het groeiende aantal bedrijven dat partner is van het Living Lab hebben we ook alle onderwijsinstellingen op MBO-, HBO- en WO-niveau dat onze regio rijk is aangesloten en de acht gemeenten en twee provincies. Niet alleen staan we samen sterk en zijn we onderling verbonden, de uitwisseling en de gezamenlijke aanpak van projecten levert een enorme meerwaarde door direct ‘triple-helix’ (ondernemers, onderwijs, overheid) te werken.

Living Lab Day

Op 18 november hebben we ons jaarcongres gehouden. Helaas moest deze ‘Living Lab Day’ online plaatsvinden, zoals zoveel dit jaar, waarmee de mogelijkheid tot netwerken minder was dan gewenst. Maar wel met een boeiend programma en inspirerende sprekers! De werkplaatsen verzorgden met elkaar cross-over sessies, waarbij er o.a. gewerkt is aan industrie & waterstof, bouw & meetbaarheid en voedsel & beleid. In een plenair hoofdprogramma heeft Fabriek Fris, winnaar van de Innovatieprijs Regio Foodvalley 2021, zich nader voorgesteld. Tot slot kregen we inspiratie uit de natuur, door slimme oplossingen voor technieken als kleur, lijm, zelf-reparerende materialen en energie. Saskia van den Muijsenberg van BiomimicryNL hield daarover een boeiende presentatie. Al met al was het een goed bezocht evenement waar wij met trots op terugkijken.

In de eerste helft van volgend jaar organiseren we nogmaals een grote bijeenkomst met inspiratie en dit keer met mogelijkheid tot ontmoeten en netwerken.

Podiumplaats

Goed voornemen voor volgend jaar? Bezoek een werkplaats of bijeenkomst van Living Lab, verdiep u in de mogelijkheden op de website of vraag een gesprek of bezoek aan. We willen graag ons netwerk van bedrijven en partners uitbreiden en inzetten om samen verder te versnellen. Dat is altijd maatwerk en altijd afhankelijk van de behoeftes die er zijn. Laat ons dus horen wat u nodig heeft en hoe wij kunnen helpen.

Voor ons staat er volgend jaar in ieder geval veel op de planning: naast de werkplaatsbijeenkomsten op thema gaan we ook aan de slag met een bedrijfsprogramma, gaan we talenten verbinden aan werkgevers, geven we vruchtbaarheid aan mooie projecten en ontwikkelen we een projectplan 2023-2026. Als Living Lab zien we graag succesvolle regionale ondernemers op een podium. Op dit moment loopt de voorronde van de Gelderse en Utrechtse circulaire innovatie-top 20. Zie voor de nadere aankondiging het bericht in dit blad of ga naar de website en kies jouw provincie voor de informatie. Nomineren kan tot 23 december.

Meer informatie?

Neem contact op met de programmamanager Carolien Huisman via carolien@regiofoodvalleycirculair.nl of 0620557588.

Bron: www.regiofoodvalleycirculair.nl