Werkplaats Bouw 2021-2022

Terug- en vooruitblik 2021 / 2022.

De Werkplaats Bouw wordt uitgevoerd in samenwerking met Cirkelstad.

Wie we zijn:

De werkplaats Bouw wordt uitgevoerd in samenwerking met Cirkelstad. Werkplaatstrekker is Alexander van den Buuse vanuit zijn rol als spinner Cirkelstad Veenendaal.
Vanuit het Living Lab Regio Foodvalley Circulair zijn verschillende leden ook direct aangesloten bij de Werkplaats Bouw: Arcom Architecten, BOOT, Gemeente Veenendaal, Ginkel Groep, ITN, Innax, Kreeft, Orcon, Rabobank, Rodenburg, Roseboom, Teka, Van Woerden / KUDO. Hierbij danken wij jullie hartelijk voor jullie bijdragen en input in de afgelopen jaren.

Wat we deden in 2021:

Als rode draad wordt een kritische blik op industrieel bouwen steeds meegenomen en dan met name (het ontbreken van) circulariteit aan de voorkant en het al dan niet meenemen van hergebruik van vrijkomende materialen in de supply chain. Verder werd 2021 natuurlijk gekenmerkt door de beperkte fysieke ontmoetingsmogelijkheden. Desondanks wisten we nog aardig wat activiteiten te houden: tot en met maart zijn wij met 6 deelnemers druk geweest (Kreeft, van Ginkel, Roseboom, Arcom, BOOT, Vlo Groep (Van Losser)) met het oogsten van de kennis uit 2020. Met name met het nieuwe circulaire aanbesteden van een Intergraal Kind Centrum (IKC) van de gemeente Veenendaal onder de noemer van Rapid Circular Contracting (RCC). Deze aanbestedingsvorm ontstond 3 jaar geleden vanuit de eerste bijeenkomst van de Werkplaats Bouw. Complimenten voor de gemeente en met name Astrid Swart die dit in een zo korte tijd tot uitvoering wisten te brengen.

De eerste bijeenkomst was voorzien op 11 februari, helaas gooide Corona roet in het eten. In de tijd van maart tot juni ontstonden er wel 10 MKB-lunchlezingen vanuit Cirkelstad, op 1 april werd door Alexander de R-ladder behandeld, 3 juni deelde Insert hun kennis.

Op 14 april stond de bijeenkomst in het teken van materialen, deze keer staal. Tim Rodenburg wist een pakkend betoog te houden over circulair staal, als mooie tegenhanger van hout waar de wereld zich op lijkt te focussen. Hierbij hebben wij hulpvragen beantwoord, was er ruimte voor discussie en hebben we de IKC-evaluates en subsidies behandeld.

Dat laatste was ook een mooi begin van een samenwerking met de Werkplaats Industrie, met werkplaatsbegeleider Geanne van Arkel. In de overlap tussen deze twee Werkplaats bijeenkomsten vinden wij nu steeds een onderwerp wat interessant is voor beide partijen, waarmee we het onderwerp ‘boeien en binden’ naar twee kanten kunnen uitstralen.

21 september stond in het teken van Biobased Bouwen en materialen, Industrieel bouwen en circulariteit. We hadden een kritische blik op de milieu impact van zonnepanelen en de voorlancering van het weeshuis van de zonnepanelen. In de overlap met Werkplaats Industrie bespraken we het nut van het werken met de Sustainable Development Goals (SDG’s) als focus voor de toekomst van je bedrijf.

We sloten af op 18 november met een Cross-Over sessie samen met Werkplaats Meten, een mooie denk sessie met Gerard Stienstra.

Wat we leerden:

Voor het vervolg trekken we natuurlijk lessen uit het afgelopen jaar, puntsgewijs vonden wij belangrijk:

 • “Boeien en Binden” het meest succesvol in de Bouw met projecten en kansen.
 • Projecten creëren nieuwe samenwerkingsverbanden.
 • Verbinden van uitvraag en aanbod enthousiasmeert.
 • Leden kritisch over hoog over leer/ belerende sessies.
 • Leercurve RCC geeft moed, goed geëvalueerd met gemeente. Midden 2022 de volgende, wij doen weer mee!
 • Opkomst varieert van ‘stoelen bij zetten’ tot afzeggen, wat gebeurde waar.
 • Op locatie is essentieel, ‘spannende’ locatie verhoogd duidelijk de interesse.
 • Regionale gastspreker verhoogd ook de interesse.
 • Combi met Industrie werkt goed, overlap sessie in het midden verhoogd opkomst aan beide kanten.
 • Team-up met Industrie haakt ook mooi aan bij rode draad Industrieel Bouwen.
 • Rode draad industrieel bouwen (en circulariteit) wordt steeds meer omarmd door de markt.
 • Binding met Cirkelstad nog gering (Lezingen & Academy komen niet aan).
 • Uitstekende (vooral communicatie) samenwerking met Living Lab.

Wat we gaan doen:

Qua programmering staat ons een spannend jaar te wachten. De banden met Cirkelstad worden aangetrokken waardoor er verschillende landelijke programma’s lokaal en regionaal vertaald kunnen worden in de Regio Foodvalley. Hieronder een tipje van de sluier waarover vanaf januari meer nieuws.

We zullen in januari het jaar openen met een agenda met een jaarprogrammering onder de noemers: Leren, Ontmoeten en Doen.

 • Leren: Hulpvragen ophalen, continue kennis delen, Cirkelstad Academy.
 • Ontmoeten: Week van de Circulaire Economie, CoP’s, Kantoor BOOT ‘maandelijks circulair afspreek-uur met koffie en koek’.
 • Doen: Projecten en kansen in de regio.

Voor het uitbouwen de positie, kennis en kunde van Cirkelstad versterkt inzetten:

 • Leren: Nieuwe Cirkelstad Academie nu actief inzetten (beschikbare leercurves voor alle marktpartijen en niveaus).
 • Doen: Cirkelstad City Deal Circulair en Conceptueel Bouwen (interactie gemeente(n) en MKB). Cirkelstad Samen Versnellen & Het Nieuwe Normaal (uitvraag en >3 audits op 12 parameters, kansen creëren door innoveren, bovenwettelijke convenant invulling i.s.m. BZK).

En wat we nog meer gaan doen:

 • 7 – 12 februari, Week van de circulaire economie: we gaan een actieve programmering neerzetten met verrassingen.
 • Er komen 4 Werkplaats bijeenkomsten (CoP’s) vanaf eind februari, dus vanaf na de week van de Circulaire Economie.
 • De Werkplaats bijeenkomsten Bouw blijven we combineren met Industrie.
 • In het midden van het jaar volgt er weer een circulaire aanbesteding (RCC) waaraan we gaan deelnemen.
 • Verder gaan we werken aan het creëren van Regiodeals, de koppeling van circulair aan de woningbouwopgave en het betrekken van meer gemeenten uit de Foodvalley in nauwe samenwerking met het Living Lab.
 • We houden de kritische blik vast met onze ‘eigen’ rode draad industrieel bouwen en circulariteit.
 • Op 2 juni is er weer de landelijke Partner dag Cirkelstad, in de middag. Deze gaan we combineren met een gezamenlijke uitstap naar een circulair icoonproject in ochtend.
 • 22 – 24 november is er weer de beurs Building Holland (nu FutureBuild Holland), op 1 van de 3 dagen is er een speciale meet-up van het Living Lab Circular Foodvalley Bouw.
 • Verder zijn er activiteiten rondom de verlenging van het Living Lab voor de volgende 4 jaar, een regionale Partnerdag, een Captains Dinner…..
 • En tot slot willen we meer studenten aansluiten, van hieruit een koppeling met Jong Cirkelstad creëren en onze toekomstige bestuurders meer invloed geven.
 • En verder gaan we natuurlijk ook het nieuwe/ oude kantoor van Buro BOOT feestelijk openen en de kennis delen van het > 80% circulair verbouwde pand wat een ontmoetingscentrum zal worden in de regio voor circulaire samenwerking en kennisdeling.

Met andere woorden:

Blijf erbij, of kom erbij, 2022 wil je niet missen als je echt wilt weten wat circulariteit voor jouw bouw gerelateerde werk kan en zal gaan betekenen.

Alvast fijne feestdagen, een mooie jaarwisseling en de allerbeste circulaire wensen voor het nieuwe jaar.

Bron: www.regiofoodvalleycirculair.nl