Circulaire herontwikkeling van traditionele straat in Silvolde

wonion circlulair bouwen

Wonion vernieuwt de Heuvelstraat in Silvolde op circulaire wijze. De van oudsher recht ingerichte straat en de sterk verouderde woningen pasten niet meer bij de gewenste woningvoorraad van Wonion. Tegelijkertijd ligt er een behoorlijke verduurzamingsopgave èn is Wonion ambitieus op duurzaamheidsvlak. Wonion trad daarom met samenwerkingspartners en andere organisaties in gesprek om te komen tot een innovatief plan voor een circulaire herontwikkeling van een traditioneel ingerichte straat. Inmiddels zijn de eerste stappen in de uitvoering een feit. In juni is gestart met de duurzame sloopwerkzaamheden.

Wonion hecht veel waarde aan duurzaamheid en heeft de ambitie om in 2030 een energieneutrale woningvoorraad te hebben. “Het verduurzamen van alle woningen is een behoorlijke opgave. Om stappen te kunnen maken op duurzaamheidsvlak onderzoeken wij verschillende mogelijkheden en treden we meer dan eens buiten de gebaande paden. Zo is ook het project aan de Heuvelstraat gestart. Regionale partners werken samen om zo kennis te ontwikkelen van circulair bouwen. Door kennis dichtbij huis te ontwikkelen plukt de regio daar ook vruchten van. Samen met gemeente Oude IJsselstreek en met medewerking van samenwerkingspartners krijgt het plan voor de Heuvelstraat steeds meer vorm. Op de thematafelbijeenkomst Wonen en Vastgoed van 24 september is een positief advies afgegeven voor de aanvraag voor financiële ondersteuning vanuit de Regiodeal. Deze ondersteuning helpt ons in de realisatie van de innovatieve onderdelen en daar zijn wij uiteraard blij mee,” vertelt Gerrolt Ooijman, directeur bestuurder van Wonion. Ria Ankersmit, wethouder gemeente Oude IJsselstreek vult aan: “Binnen het project is sprake van verschillende nieuwe toepassingen, zoals de gesloten waterkringloop, het rioleringsloos ontwerpen en bouwen en het hergebruik van materialen. Dit vraagt op verschillende niveaus innovaties, zowel in de woningen als in het openbaar gebied. Dat levert een belangrijke bijdrage aan versterking van de innovatieve economie van de regio.”

Samenwerken en kennisdelen
Het circulair herontwikkelen van een straat brengt veel verschillende disciplines samen. Met de circulaire aanpak van de Heuvelstraat zetten we samen met onze samenwerkingspartners een extra stap als het gaat om duurzaamheid. Niet alleen zetten we een extra stap in de ontwikkeling van de woningen, we streven ook naar duurzame warmte opwek en opslag en klimaat adaptief en duurzaam waterbeheer. In het waterbeheer worden, met de gezamenlijke inzet van Vitens, Waterschap Rijn en IJssel, Semilla, gemeente Oude IJsselstreek en Wonion verschillende grote stappen gezet. Een van de stappen is zo groot dat het hemelwater gezuiverd wordt tot drinkwater. Dit wordt bij twee woningen gedaan. Ook wordt het regenwater gebruikt voor de tuin en ter plaatse geïnfiltreerd in de bodem en van een aantal woningen wordt het douchewater zover gezuiverd dat het hergebruikt kan worden. Het gezuiverde douchewater wordt ingezet voor het spoelen van het toilet en als watervoorziening van de wasmachine. Daarnaast wordt bij vier woningblokken het rioolwater ter plaatse gezuiverd en ook ter plekke geïnfiltreerd. De samenwerking tussen de partijen is behoorlijk intensief. Zowel in de voorbereidende fase, maar ook in een latere fase blijft samenwerken en kennisdelen van belang. Op deze manier blijven de partijen elkaar uitdagen om tot nieuwe oplossingen te komen.
De betrokken partners zijn: Architectengroep Gelderland, Bouwbedrijf Klanderman, Dusseldorp, Gemeente Oude IJsselstreek, Provincie Gelderland, KWS, Saxion, Semilla sanitation, Trias advies, Vitens, Wassink installatie, Waterschap Rijn en IJssel, Qirion.

Lees meer informatie op de website van Wonion.