Versnelling met de Natuur- en Milieufederaties: samen Nederland mooier en duurzamer maken.

Natuur en mileu federatie

Al ruim 40 jaar zetten de Natuur- en Milieufederaties (NMF’s) zich in voor het belang van duurzaamheid, natuur en milieu. In elke provincie is een Federatie actief en samen hebben we meer dan 1.000 aangesloten organisaties. Wij staan met ons dagelijks werk midden in de regio. Door onze overkoepelende landelijke samenwerking en kennisdeling op circulaire economie is er een goed beeld van mogelijkheden, initiatieven en partijen. Ons netwerk in de samenleving, politiek, overheid en bedrijfsleven is groot.

Door de unieke rol van de NMF’s zijn we in staat om de circulaire economie op lokaal, regionaal en landelijk niveau te versnellen door:

  • het bieden van handelingsperspectief aan initiatiefnemers, inwoners, ondernemers en overheden;
  • het ondersteunen van lokale initiatieven en het sluiten van ketens;
  • agendering van knelpunten in de transitie op het juiste niveau;
  • bij te dragen aan relevante beleidsontwikkeling en de uitvoering daarvan.

We sturen op impact
Het omschakelen naar een circulaire economie vraagt om een substantiële verandering in denken en doen. Bedrijven moeten anders gaan produceren, andere diensten aanbieden en samen met ketenpartners, opdrachtgevers én inwoners nadenken over hoe de waarde van materialen behouden kan blijven. Inwoners en (semi) publieke opdrachtgevers moeten zich bewust worden van hun rol binnen de circulaire economie en gestimuleerd en gefaciliteerd worden om hun bijdrage te leveren. Dit is de impact waar wij ons op richten.

We enthousiasmeren
De urgentie dat we slimmer en anders moeten omgaan met grondstoffen voor een duurzame ontwikkeling van Nederland koppelen wij aan de hoopvolle boodschap dat dit minder moeilijk is dan wellicht wordt gedacht én veel brengt. Dat er allerlei mogelijkheden zijn om toe te passen in het dagelijks leven, bijvoorbeeld rondom delen, doorgeven, repareren, hergebruiken, voorkomen van verspilling, niet of minder kopen of als wel wordt gekocht, het kopen van duurzame producten.

We laten zien dat het kan
De NMF’s zijn zeer thuis in het voeren van bewustwordingscampagnes en het opzetten van projecten. Wij brengen zaken in beweging door het bieden van een variatie aan laagdrempelige handelingsperspectieven. We delen werkende voorbeelden uit de praktijk en brengen partijen met elkaar in contact. De NMF’s ondersteunen circulaire initiatieven om hun doelstellingen te halen. Dit doen we via het Servicepunt Circulair.

We bundelen krachten
De transitie naar een circulaire economie is een systeemverandering. Alle partijen zijn nodig, als ondernemers, burgers, onderwijs en overheden. Verschillende partijen jagen deze transitie aan. Door krachten te bundelen wordt de transitie versneld. De NMF’s zijn oprichters, aanjagers en versnellers van regionale samenwerkingsverbanden op circulaire economie.

Catalogus
Wil je een kijkje nemen in de etalage met circulaire producten? Wil je met een buurtinitiatief circulair aan de slag? Ben je benieuwd naar hoe een circulaire economie werkt? Wil je jouw circulaire product aanmelden voor de etalage? Dan kun je nu terecht op de site het Servicepunt Circulair, een initiatief van de Natuur en Milieufederaties.

Bekijk hier de folder voor voorbeeldprojecten van de Gelderse Natuur en Milieufederatie.