Circulaire maakindustrie over de grens

Circulaire maakindustrie

In mei zijn de Handwerkskammer Münster, Oost NL, de Landkreis Grafschaft Bentheim en het ‘SAXION Fieldlab Circular Innovations in the Manufacturing Industry’ van start gegaan met een gezamenlijk onderzoek naar de mogelijkheden en wensen van de maakindustrie om toekomstig in te zetten op circulariteit in de bedrijfsvoering.

Het onderzoek zal bouwstenen opleveren voor een nieuw INTERREG 6A-project gericht op circulaire economie in de maakindustrie. In dat initiatief willen de partners de concurrentiepositie van bedrijven vergroten door ze te helpen het potentieel van de circulaire economie, zoals kostenbesparingen, digitalisering en innovatie van bedrijfsmodellen te benutten. Bovendien staan de internationale samenwerking en de positie van toeleveranciers ten opzichte van afnemers centraal.

In de eerste fase van het haalbaarheidsonderzoek brengen de partners bij bedrijven uit de sectoren bouw, kunststof en de metal-electro de visie, positie en uitdagingen van de bedrijven in relatie tot de circulaire economie in kaart.

In de tweede fase werken zij toe naar een ondersteuningsprogramma op basis van de bevindingen.

Dit project wordt financieel ondersteund door de provincies Overijssel en Gelderland en het INTEREG V-A programma Nederland-Duitsland. Dit programma heeft als doel  de verhoging van de innovatiekracht van de grensregio en het verminderen van de barrièrewerking van de grens.

Bedrijven uit de genoemde sectoren die geïnteresseerd zijn om mee te doen en denken in dit project worden uitgenodigd contact op te nemen met Oost NL.