Openstelling subsidieregeling DEI+ Circulaire Economie

Openstelling subsidieregeling DEI+

Er is recentelijk gemeld dat een gelijke regeling voor kleinere projecten de DEI+ Circulaire economie naar verwachting 14 juni open gaat.

Hierbij gaat het om innovatieprojecten voor de recycling van afval, gebruik of hergebruik. Of een pilotproject voor biobased grondstoffen. Alleen projecten waarbij de technologie nieuw is en aanzienlijk bijdragen aan minder CO2 in Nederland komen in aanmerking.

Er zijn twee soorten projecten:

  1. Demonstratie: Een ontwikkelaar van een nieuwe innovatieve techniek of product of combinatie van technieken of producten wil deze demonstreren. Hiervoor is een zogenoemde eerste toepasser in de markt nodig die moet willen investeren in deze techniek of dit product. Hierbij kan nog beperkt experimentele ontwikkeling plaatsvinden.
  2. Pilot: Dit betreft een proefproject waarin innovatieve CO₂-reducerende maatregelen worden getest in omgevingen die representatief zijn voor het functioneren onder reële omstandigheden.

Deze openstelling gaat het om de volgende thema’s:

  • Ontwikkeling nuttige toepassing waarmee u afvalstoffen die andere ondernemingen of particulieren produceren verwerkt tot nieuwe producten, materiaal of stof.
  • Ontwikkeling toepassing van producten of onderdelen van producten die opnieuw worden gebruikt voor hetzelfde doel als waarvoor ze in eerste instantie zijn gebruikt.
  • Ontwikkeling producten waarbij grondstoffen van fossiele en/of minerale oorsprong worden vervangen door deze grondstoffen van biotische oorsprong (biogrondstoffen). Hiermee wil men de ontwikkeling van meervoudig bruikbare, niet afbreekbare producten stimuleren. Bij biobased grondstoffen gaat het alleen om pilotprojecten.

Lees meer op de website van Regio Foodvalley Circulair.