Eerste waterstoftankinstallatie in de regio Veenendaal een stap dichterbij

VEENENDAAL – De eerste waterstoftankinstallatie in de regio is een stap dichterbij. Rob en Gilian Rijnsaardt uit Veenendaal hebben samen met wethouders Marco Verloop en Engbert Stroobosscher de erfpachtovereenkomst voor een perceel aan de Rondweg-Oost ondertekend. Waterstof geproduceerd uit groene energie of uit aardgas kent geen CO2-emissies. Het is daarom één van de grote beloften om de omschakeling naar duurzame mobiliteit te realiseren. De heren Rijnsaardt willen daar met een tankstation aan bijdragen.

Stroobosscher is blij met de plannen. ,,Om het tankstation te kunnen realiseren hebben we de bestaande overeenkomst met de heer Rijnsaardt opengebroken en een erfpachtovereenkomst gesloten voor een periode van 30 jaar. We hebben afgesproken dat zij de waterstoftankinstallatie uiterlijk in 2029 in bedrijf hebben.”

Belangrijke stap

,,Het voordeel van waterstof ten opzichte van batterij-elektrische voertuigen is de hoge energiedichtheid. Dit is vooral van belang bij zware voertuigen zoals vrachtauto’s. Door de hoge energiedichtheid is een groter rijbereik en een langere gebruikersduur mogelijk”, legt de wethouder uit. ,,Deze waterstoftankinstallatie is voor Veenendaal daarom een belangrijke stap om de doelen uit de Klimaatwet en het programma Energieneutraal Veenendaal 2050 te realiseren.”

Personenauto’s

Momenteel zijn er negen waterstoftankstations in Nederland, waarmee het netwerk nog niet dekkend is. Rob en Gilian Rijnsaardt zien hier de toekomst in. ,,De komende jaren verwachten wij dat de waterstoftankinfrastructuur sterk zal worden uitgebreid. Ons voornemen is om tegelijk een tankzuil van 350 bar voor vrachtwagens en een tankzuil van 700 bar voor auto’s te plaatsen. Op deze manier kan iedereen meteen gebruikmaken van waterstof.”
,,In de beginfase zal vooral eerst het zwaar vervoer komen tanken, maar er zijn momenteel ook al personenauto’s op de markt die volledig op waterstof kunnen rijden. Met ons tankstation lopen we in de regio dan voorop”, stellen de twee.

Impuls

De komst van de waterstoftankinstallatie is volgens de gemeente een sterke impuls voor Veenendaal en de regio Foodvalley om versneld de transitie naar waterstofmobiliteit in te zetten. ,,Zo’n tankstation biedt ook mogelijkheden voor lokale bedrijven, zowel voor het afnemen van waterstof als het leveren van producten en diensten binnen de waterstofeconomie”, aldus Verloop.
,,De gemeente stimuleert dit onder andere door in gesprek te gaan met koploperbedrijven over waterstof. In de regio Foodvalley is er een ‘werkplaats waterstof’, waar verschillende initiatieven op het gebied van waterstof bij elkaar komen. Al deze initiatieven ondersteunen wij van harte met het oog op een duurzame toekomst.”

Bron: www.regiofoodvalleycirculair.nl