Insectensector maakt innovatieslag in Regio Foodvalley

Het Insect Experience Centre in Barneveld heeft financiering gekregen om een geautomatiseerd systeem voor insectenkweek te realiseren. Programmamanager Eltjo Bethlehem: “Ons doel is om het gebruik van betaalbare insecteneiwitten in de voeding van dieren mogelijk te maken.” De financiering komt uit het innovatiefonds van de Regio Deal Foodvalley. Dit fonds is ingesteld om de kennis en innovatiekracht in Regio Foodvalley te versterken. De subsidieaanvraag is begeleid door Foodvalley NL.

Binnen de Regio Deal Foodvalley wordt gewerkt aan thema’s op het gebied van Toekomstbestendige landbouw, Gezonde voeding en Kennis & innovatie. Door samen te werken kunnen deze thema’s elkaar versterken. Bethlehem: “Vanuit zakelijk oogpunt willen we met het Insect Experience Centre innovaties sneller op de markt brengen en kennis uitwisselen met onze partners. Het advies van Foodvalley NL en de financiering ondersteunt en versnelt en helpt ons hierin.”

Insectenkweek

Het Insect Experience Centre zet de financiering in om samen met clusterpartners een geautomatiseerde kweek- en vermeerderingssysteem voor insecten praktijkrijp te maken. “En daarmee het gebruik van betaalbare insecteneiwitten in de voeding van dieren mogelijk te maken. Tevens wordt in het project veel aandacht besteed aan kennisdeling voor professionals en andere geïnteresseerden en de marketing van de ontwikkelde producten,” vertelt Bethlehem. Zo wordt ook gebruik gemaakt van het Insect Experience Centre om innovaties binnen het landbouwthema van de Regio Deal Foodvalley te testen.

Verduurzamen voedselsysteem

Insecten kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan het verduurzamen van ons voedselsysteem. Ook helpt het verder ontwikkelen van deze sector bij het gebruiken van reststromen. En het draagt bij aan de zorg voor lokaal geproduceerde grondstoffen voor voedsel van mens en dier. Het verder ontwikkelen van de insectensector draagt zo ook bij aan belangrijke doelen op het gebied van klimaat en circulaire economie. Lokale productie van grondstoffen zorgt bijvoorbeeld voor minder uitstoot van CO2. Het gebruik van reststoffen vermindert de hoeveelheid afval.

Fonds Gedeelde Faciliteiten

De financiering werd opgehaald uit het Fonds Gedeelde Faciliteiten van de Regio Deal Foodvalley. Het doel van dit fonds is om innovaties te versnellen door te investeren in nieuwe onderzoeks- en proeffaciliteiten in de regio. Zo vinden baanbrekende innovaties op het gebied van landbouw, voeding en gezondheid sneller hun weg naar de markt.

Shared facility finder

Voorwaarde voor de subsidie uit dit Fonds is dat de faciliteit beschikbaar wordt gesteld voor andere ondernemers binnen en buiten en regio. Deze faciliteiten zijn vindbaar via de Shared facility finder, een initiatief van Wageningen University & Research en Foodvalley NL. Het is de plek waar organisaties toegang krijgen tot innovatiefaciliteiten om onderzoeksapparatuur, faciliteiten en technologieën te vinden en te delen. Door het delen van faciliteiten worden organisaties ondersteunt bij het maximaliseren van de productiviteit en het versnellen van innovatie. “Het automatische kweek- en vermeerderingsysteem van het Insect Experience Centre is bedoeld om de transitie naar een duurzaam voedselsysteem mogelijk te maken. Wij zijn er trots op dat we de oprichters konden adviseren en hen een voorsprong hebben kunnen geven met deze financiering”, aldus Petra Roubos, Lead Shared Facilities bij Foodvalley NL.

Hub for Insect Knowledge

Via een andere subsidieregeling is er recent ook geld beschikbaar gekomen voor het Hub for Insect Knowledge. Dit kenniscentrum is een initiatief van Regio Foodvalley en fungeert inmiddels als onafhankelijke Hub. Van hieruit worden ondernemers die zich willen richten op het ontwikkelen en professionaliseren van de insectensector ondersteund. In het totaal is € 642.000 aan subsidies verstrekt waarmee de insectensector een stevige innovatieslag kan maken.

Bron: www.regiofoodvalleycirculair.nl