Geslaagde infoavonden ‘Van Afval tot Grondstof’

‘Van Afval tot Grondstof’. Onder die titel organiseerde het Ommer Buro Rondom namens WaardeRing een informatieavond voor ondernemers bij Noggus&Noggus in Staphorst. De opkomst was goed, ondernemers uit Staphorst, Dalfsen en Zwartewaterland lieten zich informeren over duurzame mogelijkheden en kansen.

Projectcoördinator Maarten van Dongen van WaardeRing vertelde aan de hand van een presentatie meer over het ontwikkelen van een circulaire economie en gastsprekers gaven presentaties. Deelnemers speelden het Grondstoffenkwartet en kregen een uniek kijkje achter de schermen van een gecertificeerd kringloopbedrijf: daar gebeurt veel meer dan men denkt!

Organisator Vera Santing, project- en omgevingsmanager van Buro Rondom vatte de bijeenkomst als volgt samen:
Verschillende onderwerpen rondom het thema circulaire economie kwamen onder de aandacht, van vergunningen tot incontinentiemateriaal.
Emmelien Regeling (RPP Kunststofoplossingen) deelde haar praktijkervaring met ons en vertelde over de beperkingen van de wet. Eén van de conclusies was dan ook dat er nog veel afhangt van het overheidsbeleid t.a.v. hergebruik van materialen en producten. Ondertussen wordt de noodzaak van hergebruik groter nu de grondstofcrisis prijzen van de zogenoemde ‘virgin’ materialen opdrijft.

Een andere drempel voor hergebruik is de opbouw van producten zoals het plafond waar we dinsdag onder zaten. De schroeven maken het hergebruik van dakplaten onmogelijk duur, en hout uit banken wordt afgeschreven door de nietjes waar het stof mee vast zit. Circulariteit is dus niet alleen hergebruik, het begint al bij de eerste fase van productie en het behoud van monostromen.

Aan de hand van dit stroomschema besprak Franske van Duuren (Stichting Kiemt) wat er komt kijken bij een circulaire bedrijfsvoering. Naast een nieuw verdienmodel lag de focus vooral op ketensamenwerking en het vormen van allianties. Samenwerking ligt ten grondslag aan een circulaire economie en precies dat is ook de filosofie van WaardeRing.

Zoals Emmelien het verwoordde moeten we zuiniger omgaan met grondstoffen om ze beschikbaar te houden voor de volgende generatie. Dit is onze gezamenlijke opgave en afgelopen dinsdag was een mooie aanzet om nieuwe ideeën op te doen en erbij stil te staan hoe het anders kan. En dat allemaal onder het genot van de koek van Deksels en koffie van onze barista (en ook bedrijfsleider van Noggus & Noggus Staphorst) Jan Pruis.

Bron: www.waarde-ring.nl