Saxion-Onderzoek naar recycling dunwandige plastics komt in nieuwe fase

Rivieren vol drijvend plastic, enorme bergen met huishoudelijk plastic afval. Kun je vanuit Oost-Nederland circulaire oplossingen ontwikkelen om dat overschot aan afval uit dunne plastics en foliën tegen te gaan? Het kan wel degelijk, vertelt onderzoeker Rik Voerman van het Saxion-lectoraat Lichtgewicht Construeren. ‘Decentrale recycling is daarbij het sleutelwoord.’

‘De maatschappelijke urgentie voor dit soort onderzoeken is groot’, vertelt Voerman: ‘Ongeveer 45 procent van al het huishoudelijk afval bestaat uit dunwandige plastics en foliën. Veel van het kunststof afval uit huishoudens heeft als verpakking om voedingsmiddelen als kaas, fruit of rijst gezeten. Ze vormen wereldwijd een groot probleem, omdat ze moeilijker te recyclen zijn dan papier, metaal en andere kunststofsoorten.’ Met het Post-use Plastic Foil Solutions-project, trekt Saxion met het bedrijfsleven op om het scheiden, schoonmaken en hergebruik van dunwandige plastics zowel technisch als bedrijfskundig verder te optimaliseren.

Landbouwplastics, rivierenplastics en huishoudelijk afval recyclen

De komende twee jaar gaat Saxion vanuit het RAAK-MKB-onderzoek drie bestaande initiatieven rond recycling verder optimaliseren. ‘Technisch en qua achterliggende businessmodellen’, vertelt Voerman. Naast de recycling van landbouwplastics voor bananen en de genoemde rivierenplastics is dat de recycling van huishoudelijk afval in Almere. Dat materiaal vindt zijn weg in gevelpanelen en andere bouwmaterialen. Op de Floriade-expo van april 2022 is volgend jaar een voorbeeldhuis van het gerecyclede materiaal te zien. ‘En ook die kleinschalige fabriek staat er al in Almere, maar we zoeken naar manieren om de processen beter, slimmer en schoner te maken.’

Vies plastic en pesticiden

Het onderzoek moet deze drie initiatieven verder brengen, legt Voerman uit. ‘We lopen tegen allerlei praktische problemen aan.’ Welke dat zijn? ‘In Almere is er nog sprake van veel vies plastic. We zoeken de grenzen op van wat haalbaar is om dat proces te verbeteren. Kijk je naar bananenplantages, dan is het landbouwplastic in Peru en de Dominicaanse Republiek betrekkelijk schoon. In die landen is het mogelijk zonder pesticiden bananen te kweken. Wil je zo’n concept toepassen op andere landen waar wel met pesticiden gewerkt wordt, dan zul je moeten onderzoeken wat je moet veranderen om de plastics veilig en schoon te kunnen recyclen.’

Lokale recyclefabriekjes

Het doel is om over twee jaar over veel meer toepasbare kennis te beschikken, die wereldwijd ingezet kan worden bij lokale recyclefabriekjes. ‘Nu zijn het nog losse pilots. Als we de business cases gezonder maken, waardoor ze voor iedereen interessant worden, kunnen we wereldwijd enorme impact maken. Juist in tweede- en derdewereldlanden heeft die decentrale aanpak enorm potentieel. Door het ontbreken van centrale afspraken, regelgeving en overheidssteun hebben dit soort lokale recyclefabriekjes een betere kans van slagen.’

Bron: www.cleantechregio.nl