Groen waterstof zorgt voor duurzame mobiliteit

Groen waterstof

Groen waterstof, het wordt steeds meer gezien als krachtige kandidaat voor het verduurzamen van de mobiliteit én draagt bij aan een betere leefomgeving. Maar hoe kan dit toegepast worden en hoe wordt ervoor gezorgd dat dit breed wordt aangepakt? De provincie Utrecht heeft het initiatief genomen en wil partijen verbinden om het gebruik van waterstof in mobiliteit te stimuleren: het ‘convenant waterstof in mobiliteit provincie Utrecht’. Al meer dan 90 ondernemers, gemeenten, kennisinstellingen en andere partijen zijn verbonden aan het convenant. Als organisatie gaat het bestuur van Living Lab Regio Foodvalley Circulair namens Regio Foodvalley het convenant ook ondertekenen.

Het convenant waterstof is opgesteld door provincie Utrecht om de productie en het gebruik van groene waterstof in de mobiliteitssector te versnellen. De samenwerking met ondernemers, kennisinstellingen en overheid is essentieel.

Living Lab Regio Foodvalley Circulair

Werkplaats Waterstof is, als onderdeel van Living Lab Regio Foodvalley circulair, in 2020 gestart om de ontwikkelingen van de waterstofinitiatieven rondom transport, opslag en distributie in de regio samen te brengen en te versnellen. Deze initiatieven worden vanuit de overheid, bedrijfsleven en kennisinstellingen geïnitieerd en getrokken. Het doel van de Werkplaats Waterstof is om vanuit regionale behoefte de volgende aspecten te ondersteunen: kennisuitwisseling, verbinding en samenwerking, maar daarnaast ook de concrete ontwikkeling van doelen en ambities t.b.v. bestaande of nieuwe waterstofinitiatieven. De focus ligt hierbij op transport. Een van de ambities is om een waterstofvulpunt in de regio te realiseren. De ambities van Werkplaats Waterstof sluiten aan bij het ‘convenant waterstof in mobiliteit provincie Utrecht’, mede omdat er in de Regio Foodvalley al enkele initiatieven zijn gestart en door de ondertekening kunnen de uitgangspunten nog eerder en beter verwezenlijkt worden, zijn nog meer partijen in staat om samen te werken, kan er meer kennis worden gedeeld en leren we van elkaars inspirerende praktijkervaringen.

Lees meer op de website Regio Foodvalley Circulair.