HAN: Congres Circulaire Oogst

Co-creëren en investeren in duurzame waardecreatie in het Nederlandse bedrijfsleven. Dat is waar het om ging tijdens het congres Circulaire Oogst op dinsdag 24 januari 2017 op de HAN campus in Arnhem. Circa 150 bezoekers zijn meegenomen in een wereld vol met unieke kansen om kringlopen te sluiten, netwerken en waardeketens met elkaar te verbinden en reststromen opnieuw met elkaar te verwaarden.

De dag omvatte een rijk en gevarieerd programma met keynotesprekers uit het bedrijfsleven en vier thema-specifieke workshops, waarin studenten van de minor Circulaire Economie van de HAN en studenten van de minor Challenge Sustainability van de HAS samen met de opdrachtgevers de onderzoeksresultaten in pitches presenteerden. Er werd in de workshops volop van de gelegenheid gebruik gemaakt om met elkaar in dialoog te gaan over nieuwe kansen in duurzame business en innovatie. Ter afsluiting was er nog een informele netwerkborrel en ontstonden er nieuwe initiatieven voor Circulaire Oogst 2.0. Informatie over dit congres volgt en zal te vinden zijn op: http://specials.han.nl/themasites/circulaireoogst