Aan de belangstellenden van het Circles Symposium – Circulaire Technologie

Geachte heer, mevrouw,

We kunnen terugkijken op een zeer geslaagd symposium waarin de veelal nieuwe circulaire technologie (technologie ten behoeve van circulariteit) op de terreinen landbouw, industrie en bouw nader is gepresenteerd en in parallelsessies verkend. Op veler verzoek sturen wij u bijgaand toe de presentaties van de heren Sluijsmans (Kiemt) en Hopster (Raab Karcher), alsmede de afscheidsrede van Lector Jan de Wit. Tevens is naar aanleiding van verzoek daartoe bijgesloten informatie over mogelijke participatie in de totstandkoming van het gemeenschappelijk landbouwbeleid 2020.

We hopen u ook op een volgend symposium met betrekking tot deze materie te mogen begroeten. Houdt u daartoe de website www.circles.nu in de gaten!

Eddy Tulp
Circles Saxion

Dit symposium is georganiseerd door CIRCLES, het consortium van 12 partners, waaronder Saxion, dat in Oost-Nederland het circulair denken in ondernemen wil faciliteren en duurzaam ondernemen wil bevorderen. CIRCLES en dus deze bijeenkomst is mede mogelijk gemaakt door de Europese Unie in het kader van het EFRO-programma.

Naslagwerk
Download hier de presentaties:
Jeroen Sluijsman – Kiemt
Hopster – Raab Karcher
Landbouwbeleid 2020
Afscheidsrede Jan de Wit