Inrichting Werkplaats Waterstof

Waterstof

Op 9 december 2020 is Werkplaats Waterstof officieel afgetrapt tijdens het kick-off event. Het digitale evenement had een afwisselend programma met de focus op mobiliteit en was opgezet met een driedelig doel: deelnemers informeren en inspireren, aan elkaar verbinden van partijen op regionale schaal en het ophalen van behoeften om Werkplaats Waterstof in 2021 daarbij aansluitend in te richten.

Uitkomsten

Na het analyseren van de eerste resultaten blijken de behoeftes onder de deelnemers te liggen op concretisering van vervolgstappen en samenwerking. Daarnaast blijkt met betrekking tot interesses het zwaartepunt te liggen op ‘het opzetten of de exploitatie van Waterstof (H2) vulpunt of tankstation’ (zie cirkeldiagram). Wat bij het verkennen van een tankstation echter van belang is, is dat dit niet alleenstaand gerealiseerd kan worden. Dan is er namelijk geen businesscase. In de Werkplaats Waterstof zal daarom ook gefocust worden op de verbinding met de verbruikers, voor het opzetten van een regionaal distributiesysteem. Zo kan een regionale verbinding tussen vraag en aanbod ontstaan.

Inrichting Werkplaats Waterstof

Na de geslaagde kick-off en op basis van de waardevolle inbreng van deelnemers is een procesontwerp voor de werkplaats bijeenkomsten in 2021 opgezet. Concreet bestaat het procesontwerp uit een serie van vier een opvolgende werkplaatsen. Hierbij is vooral gekeken naar: ‘op wat voor manier wij gezamenlijk met een belangstellende groep, van ideevorming kunnen toewerken naar een bruikbaar voorstel’.