Werkplaats Waterstof en de Duurzame Ontwikkelingsdoelen

Om de wereld een betere plek te maken in 2030 heeft de Verenigde Naties 17 Duurzaamheid Ontwikkelingsdoelen (SDG, Sustainable Development Goals) opgesteld (klik hier voor meer info). Werkplaats Waterstof draagt bij aan de volgende SDG’s: 

SDG 7: Duurzame en betaalbare energie

Een essentieel doel is: betaalbare en duurzame energie voor iedereen. Een wereld zonder energie kunnen wij ons niet voorstellen. Energie hebben wij nodig voor zowel ons welzijn als welvaart om te kunnen leven, wonen en werken. Maar de manier waarop wij energie momenteel verbruiken is niet duurzaam. Grondstoffen raken op en fossiele brandstoffen dragen bij aan klimaatverandering. Om die reden is door de Verenigde Naties doel 7 van het Duurzame Ontwikkelingsdoel opgenomen: ‘Verzeker toegang tot betaalbare, betrouwbare, duurzame en moderne energie voor iedereen’. Door het bijdragen aan het verhogen van hernieuwbare energie in de globale energie mix, draagt Werkplaats Waterstof bij aan doel 7 van de SDG’s.

SDG 12: Duurzame consumptie en productie

Een ander SDG waar de Werkplaats Waterstof aan bijdraagt is doel 12: Verzeker duurzame consumptie- en productiepatronen’. Als we klimaatverandering willen remmen, dan moeten wij onze energie en daarmee ook de materialenkringloop sluiten. Dat wil zeggen dat wij van een lineaire economie, waarbij producten aan het eind van hun levenscyclus worden weggegooid, naar een circulaire economie gaan waarbij producten aan het eind van de levenscyclus hoogwaardig worden hergebruikt. Maar hoe zit het dan met energie? Hier is het van belang om gebruik te beperken en dat sluit goed aan bij circulair materiaalgebruik. Waterstof als energiedrager heeft de potentie om een grote rol te spelen in onder andere de opslag van energie en voor de mobiliteit. Meer over de rol van waterstof kun u hier lezen.