Nut en noodzaak van het Circulair Manifest

Overhandiging circulair manifest aan Statenleden Provincie Gelderland.

Vorige maand werd het Manifest ‘Gelderland verdient Circulair!’ ondertekend door 26 personen en ondernemingen. Dit manifest werd aangeboden aan de nieuwe Statenleden van de Provincie Gelderland tijdens het werkbezoek aan Gelderse netwerken en organisaties die voorop lopen in de transitie naar een circulaire economie, de Regioversnellers.

Tijdens dit werkbezoek bezocht de groep, bestaande uit ambtenaren, Statenleden en vertegenwoordigers van verschillende regioversnellers van CIRCLES. Per bus bezochten zij onder andere Living Lab Foodvalley Circulair en het Spijkerkwartier in Arnhem. Met presentaties over allerlei circulaire initiatieven en een kijkje in diverse buurtinitiatieven waarbij inwoners zelf initiatiefnemers zijn, was dit een voorbeeld de multi helix (de samenwerking tussen overheid, onderwijs, ondernemers en inwoners) op regionaal niveau. Het doel van dit werkbezoek was kennismaken en kennis delen. Aan het einde van het bezoek is het Circulair Manifest overhandigd.

Bezoekstatenleden aan Gelderse regioversnellers

 

Wat is de noodzaak van dit manifest? Daarvoor gaan we in gesprek met Christian Lorist van VNO-NCW Midden, een van de partners van CIRCLES en samen met Kiemt initiatiefnemer van het Circulair Manifest.

Noodzaak van het Circulair Manifest

Het circulair manifest is juist nu noodzakelijk, omdat na de Provinciale Statenverkiezing partijen nu onderhandelen over het coalitieakkoord. Het manifest is een oproep om de adviezen en hulp van maatschappelijke partners te aanvaarden en daarmee de transitie te versnellen. Geef dit advies een plek in het coalitie akkoord.

In het manifest worden 5 punten benoemd:

  1. De transitie naar een circulaire economie vraagt om ‘true pricing’.
  2. Zorg voor 100% circulariteit door inkoop en sectorconvenanten.
  3. Werk aan een ecosysteem voor de circulaire economie; maatschappelijk middenveld en doorbraakprojecten.
  4. Activeer de circulaire doorwerking bij VTH en omgevingsdiensten.
  5. Zorg dat Heel Gelderland repareert.

(het complete manifest, inclusief toelichting en advies bij deze 5 punten lees je hier: Manifest: Gelderland verdient circulair! – CIRCLES)

Christian: “We zien graag dat deze 5 adviezen worden overgenomen in het coalitieakkoord. Wij denken dat het kan. Dat we het verschil kunnen maken vanuit het middenveld als de Provincie daar ook in het coalitieakkoord gelegenheid toe biedt. Het is nodig om grote stappen te maken. Zonder het coalitieakkoord gebeurt er te weinig.”

Circulair lijkt nog verder van ons bed. Daarom is het volgens Christian juist van belang om daar nu mee aan de slag te gaan. “We hebben nog geen grondstoffencrisis: Die willen we graag voorblijven. Van de energiecrisis hebben we geleerd, daar hebben we te laat geschakeld. De vraag is niet of er een grondstoffencrisis komt, maar de vraag is wanneer. Daarom willen we graag de discussie voor zijn en nu aanpakken.”