Op de fiets door de regio bij de Groenerie

Groenerie

Regio Foodvalley #connect

Vanuit Regio Foodvalley is op 1 december 2020 de Strategische Agenda 2020-2025 vastgesteld door partners uit de overheid, ondernemers en onderwijs. Regio Foodvalley heeft de ambitie om in 2030 een topregio te zijn op het gebied van landbouw en voeding. Een regio waar mensen aantoonbaar gezonder zijn, graag wonen, ondernemen en innoveren en waar circulair werken gewoon is.

De intensieve samenwerking tussen ondernemers, kennisinstellingen en overheid zorgt ervoor dat goede ideeën verder komen en ambities bereikt worden. Samen met de partners worden oplossingen bedacht voor belangrijke vragen in deze regio.

#Connect door de regio

Er zijn projecten van start gegaan waar de samenwerking van de Strategische Agenda is terug te zien. Regio Foodvalley neemt belangstellende mee op de fiets de regio in om hen wekelijks kennis te laten maken met mooie initiatieven. Ze hopen zo meer mensen te inspireren om ook aan de slag te gaan!

Deze week fietsen Richard Hardeman, eigenaar van de Groenerie en Gert Veenendaal, coördinator arbeidsintegratie bij ’s Heeren Loo, door de regio. Zij tekenen de Strategische Agenda voor de thema’s Voeding voor een gezond leven, Circulaire Economie en Landbouwtransitie.

Groenerie

Op de Groenerie worden groenten geteeld door cliënten van ’s Heeren Loo. De Groenerie teelt de groenten en verkoopt het weer aan ’s Heeren Loo. Dit geeft het de bewoners van zorgpark ’s Heeren Loo zinvol werk én iedere avond vers eten op hun bord. Het doel? Lokaal, vers eten produceren en consumeren in een korte keten. Zorgen dat de boer een eerlijke prijs krijgt voor zijn product. En op minder grond toch meer verdienen aan de teelt. Daarnaast is het doel om reststromen te verwerken (zowel van het eigen bedrijf als van andere boeren) en zo hele kringloop rond te maken.

Erg interessant voor onze Proeftuin Voedselverspilling en de Werkplaats Circulaire Voedselketens, het is namelijk de bedoeling om op de Groenerie reststromen te verwerken (zowel van eigen bedrijf als van andere boeren) en zo hele kringloop rond te breien!

Meer informatie

Ga voor meer informatie over Regio Foodvalley #connect of andere video’s ‘Op de fiets met’ naar de website van Regio Foodvalley.