Provinciale subsidieverordening ‘energietransitie’

De nieuwe provinciale subsidieverordening ‘energietransitie’ van de provincie Utrecht is gepubliceerd. Daarin is onder andere een mogelijkheid voor haalbaarheidsstudies (€ 10k) en innovatie-pilots (€ 50k) voor de circulaire energietransitie (bijvoorbeeld met betrekking tot isolatie, opslag, opwek).

Meer informatie 

Vragen over deze subsidieregeling? Dan kan er contact worden opgenomen met Bastiaan de Jonge van de provincie Utrecht.

Daarnaast brengen we ook graag twee andere landelijke subsidiemogelijkheden voor de circulaire economie onder de aandacht, die wellicht interessant kunnen zijn:

  1. Geld voor onderzoek en ontwikkeling van circulaire innovaties via deze KIA CE regeling
  2. Een nieuwe DEI+ regeling voor de circulaire economie