Restcapaciteit, meer dan alleen restproduct

De tweede Sigma symbiose (29 november j.l.) stond in het teken van ‘invulling geven aan elkaars beschikbare restcapaciteiten’. Restcapaciteit kan een restproduct zijn, maar bijvoorbeeld ook capaciteit in kennis, ruimten en machines.

Als locatie is De Steck in Doetinchem gekozen. Een mooie locatie voor dit thema, aangezien het een broedplaats is voor ondernemers en studenten, die gebruik kunnen maken van elkaars kennis. De sessie begon dan ook met een introductie van Henk Janssen van De Steck over het concept van deze ontmoetingsplaats in Doetinchem.

Vervolgens lichtte Richard van Gemert het belang van een circulaire economie op regionaal niveau toe. Een circulaire economie draagt bij aan nieuwe business modellen voor bedrijven en kortere kringlopen van grondstoffen en restproducten. Waar bedrijven op dit moment betalen om restproducten af te voeren, kunnen deze wellicht van waarde zijn voor andere bedrijven.

Gedurende de ochtend hebben een twintigtal bedrijven toegelicht wat zij voor producten en services creëren, over welke restcapaciteit zij beschikken en om welke producten en services zij vragen. Het resultaat: verschillende bedrijven die met elkaar gekoppeld zijn naar aanleiding van wederzijdse interesse in vraag en aanbod. Het vervolg: deze bedrijven begeleiding bieden bij het concretiseren van deze samenwerkingen.

VNO-NCW heeft in samenwerking met SIKA en met steun van de Provincie Gelderland bedrijven en organisaties uit de regio uitgenodigd voor deze interessante sessie.

 

Auteur: Peter Mertens