Van de Bedrijventafel Kunststoffen

Een jaarlijkse update van de factorenanalyse en een projectvoorstel voor onderzoek naar circulariteit van de materiaalstroom, dat zijn de twee uitkomsten van de bijeenkomst Bedrijventafel Kunststoffen op 26 november waarbij kunststofbewerkers Ubbink, Apeldoorn Flexible Packaging, Vink Techniek, Hollarts en de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) met elkaar aan tafel zaten.

Aanleiding voor de bijeenkomst was een onderzoek naar de externe ontwikkelingen en de impact van deze ontwikkelingen op de kunststofbewerkers. De externe ontwikkelingen zijn in kaart gebracht aan de hand van het integrated thinking, conform het kader van het international integrated reporting counsil. Integrated thinking gaat uit van verschillende waardensoorten die van invloed zijn op een onderneming: financiële, materiële, intellectuele, menselijke, sociaal-relationele en natuurlijke waarde.

Uitkomst van het onderzoek was dat op meerdere aspecten (waarden) externe ontwikkelingen niet voorzien waren als impactvol voor de betrokken organisaties. Impactvol als een kans, maar in sommige gevallen ook als een risico.

Door te besluiten de factorenanalyse jaarlijks te updaten en uit te breiden met bedrijven met vergelijkbare processen, krijgen organisaties in de regio meer inzicht en meer grip. De uitkomsten van de jaarlijkse update zullen gepresenteerd worden zodat regionaal en door meerdere partijen gebruik gemaakt kan worden van de verkregen inzichten. Onderzocht wordt of brancheorganisatie NRK hierbij kan aansluiten.

Parallel aan de factorenanalyse wordt ingezet op een onderzoek naar het bevorderen van de circulariteit van de materiaalstroom. Er zal in co-creatie een projectvoorstel opgesteld worden voor dit onderzoek. Ook hierbij willen de aanwezige organisaties de brancheorganisatie betrekken; de NRK zal uitgenodigd worden voor het vervolgoverleg.

Voor meer informatie over de Bedrijventafel Kunststoffen en de hierboven genoemde projecten kan contact opgenomen worden met Arnold Wijbenga van de HAN (Arnold.Wijbenga@han.nl).

Auteur: Désirée ten Have-Cluitmans