Van de Bedrijventafel Metaalnijverheid

Naar aanleiding van de succesvolle ervaring van de Bedrijventafel Kunststoffen wordt ook in de metaalsector een factorenanalyse uitgevoerd om de externe ontwikkelingen in kaart te brengen.

Op 26 november zijn hiervoor de Koninklijke Metaalunie en vertegenwoordigers van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen met elkaar om tafel gegaan.

De externe ontwikkelingen worden in kaart gebracht aan de hand van het integrated thinking, conform het kader van het international integrated reporting counsil. Integrated thinking gaat uit van verschillende waardensoorten die van invloed zijn op een onderneming: financiële, materiële, intellectuele, menselijke, sociaal-relationele en natuurlijke waarde.

De uitkomsten van het onderzoek worden gewogen op impact op organisaties in de metaalsector. Impact als een kans, maar in sommige gevallen ook als een risico.

Inmiddels zijn de eerste bedrijven aangesloten. Heeft u interesse in (deelname aan) dit onderzoek en/of de uitkomsten? Neem dan voor meer informatie contact op met Arnold Wijbenga (Arnold.Wijbenga@han.nl) van de HAN.

Auteur: Désirée ten Have-Cluitmans