Start onderzoek WUR studenten – Waterstof

Het onderzoeksvoorstel dat Living Lab Regio Foodvalley Circulair vanuit Werkplaats Waterstof voor het ACT programma bij Wageningen Universiteit hebben ingediend is gekozen. In September zal een Multidisciplinaire groep MSc studenten onderzoek uitvoeren naar de benodigdheden voor: het succesvol adopteren van waterstoffaciliteiten binnen de Regio Foodvalley (1) en voor het realiseren van een waterstofeconomie op lange termijn (2).

Systematische Knelpunten

Het onderzoek zal zich richten op het in beeld brengen van de systematische knelpunten en factoren, die het succesvol afstemmen van vraag en aanbod van waterstof binnen de regio belemmeren. Ook zullen de studenten kijken naar welke schaalgrootte geschikt is om een groene waterstofeconomie in de regio te ontwikkelingen. Het onderzoek zal twee maanden duren. Aan het einde zullen de studenten een advies leveren over de benodigdheden voor het succesvol adopteren van groene waterstof binnen Regio Foodvalley.

Meer informatie

Ga voor meer informatie over dit bericht naar de website van Regio Foodvalley Circulair.