Stichting Circulair Bouwen nodigt u uit

Stichting Circulair Bouwen is trots op de subsidietoekenning voor de Hotspot Circulaire Weginfrastructuur. Het heeft als doel om cross sectoraal nieuwe producten en diensten te ontwikkelen door het creëren van nieuwe samenwerkingen voor nieuwe markten. U bent van harte uitgenodigd om mee te doen.

De aanvragende partijen zetten in op actieve werksessies om alle ‘stakeholders’ te betrekken en activeren. Er worden themagerichte sessies gehouden over bijvoorbeeld circulaire materialen voor wegen, circulaire inrichting van de bouwplaats en financiële en juridische aspecten. Andere sessies zijn speciaal gericht op alliantievorming. Het doel is om concreet aan de slag te gaan met de realisatie van projecten.

Prijswinnend fietspad

Al begin januari van dit jaar is gestart met alliantievorming om te komen tot een eerste resultaat: het circulair fietspad in Zevenaar. Met resultaat! De gemeente Zevenaar heeft voor dit fietspad de Koopwijsprijs 2018 gewonnen, uitgereikt door het Ministerie van I & W.

Een onderdeel van het project is het opleveren van een blauwdruk die de mogelijkheid biedt om op te schalen naar autowegen en projecten die groter zijn in omvang. Deze blauwdruk zal worden gedeeld met hele werkveld. Ook tijdens de looptijd van het project zal actief de voortgang worden gedeeld, gebruik makend van bestaande netwerken in de regio zoals Circles en kiemt. Na afloop van het project zullen opgedane kennis en ervaringen worden geborgd in de Stichting Circulair Bouwen en de Stichting Agrodome.

Meer informatie
Meer informatie op dit project kunt u vinden in het websitebericht van Circulair Bouwen. Hebt u vragen of wilt u zich aansluiten? Mail dan naar info@circulairbouwen.org.