Waterstof wint terrein

Nieuwe auto’s die op waterstof rijden verkopen goed, maar ook andere toepassingen worden nu concreet. In het gemeentehuis van Voorst gaat een brandstofcel worden toegepast en ook in het zwembad van Twello wordt gekeken naar de mogelijkheid om deze toe te passen.

Dit soort ontwikkelingen maakt dat in de keten de vraag ontstaat: ‘Hoe komen we aan ons waterstof en is dit met duurzame bronnen te produceren?’. Op basis van de concrete cases, waarbij bedrijven als Hollander Techniek, Tieluk en van Dalen zijn betrokken, kijken naar de logistieke kant van waterstof: ‘Kunnen we een innamepunt in de regio realiseren of kunnen we een productielocatie van waterstof realiseren? Wat is er nodig om dit rendabel te maken? Hoeveel afnemers hebben we dan nodig en zijn die er?’. Dit soort vragen gaan we de komende periode met een aantal bij Circles betrokken opleidingen oppakken en uitwerken. Wordt vervolgd!

Auteur: André Oldenkamp