Terugblik Werkplaats Bouw

Op Prinsjesdag lanceerde de werkplaats Bouw een mooie noviteit: Het eerste weeshuis voor zonnepanelen welke de dag erop live is gegaan. Een mooi initiatief van Sungevity met meerder partners, lees meer via het bestand in de downloads.

Dit idee beantwoordt prachtig aan een vraagstuk wat Tijs Cuppen van Blue Buildings behandelde namelijk de geweldige hoeveelheid afval die op ons af gaat komen als we zonnepanelen die in de komende jaren van daken af komen niet gaan hergebruiken.

Een andere oplossing zag Tijs in zonnepanelen die vanuit een materiaalstroom ‘dicht bij huis’ komen, bekend en demontabel daardoor. Bovendien zijn deze panelen licht van gewicht en kunnen zo ook op daken die minder sterk zijn.

Verder opende Alexander van den Buuse de ochtend met de stelling dat de industrialisering van de bouw eigenlijk haaks staat op een verdere circulaire invulling daarvan. Industrialisering vraagt namelijk een continue en eenduidige supply chain en die is met hergebruikte materialen niet evident. Verschillende mensen gaven inzichten en meningen.

Na het tipje van de sluier opgelicht te hebben over een complete gebouwverplaatsing waar Buro BOOT aan werkt werden er twee programma’s gepresenteerd:

  • Nummer een: een programma waarmee het MKB verder geholpen kan worden op haar route naar verduurzaming, en dat vooral vanuit de medewerkers zelf. Hierover is meer informatie te verkrijgen bij Alexander van den Buuse.
  • Nummer twee: waar een MKB onderneming eigenlijk al op circulair pad gaat maar geholpen wordt om de meetbaarheid van de stappen die zij maakt in kaart te brengen. Hierover is meer informatie te verkrijgen bij Gerard Stientra van New Technology Value die hiervoor zelfs 3 pilots aanbiedt in samenwerking met het Living Lab Circular Foodvalley.

Bron: regiofoodvalleycirculair.nl