Terugblik Werkplaats Industrie

In de Werkplaats Industrie ging de discussie over circulaire industrieterreinen. Niet alleen over de definitie, maar vooral hoe we bestaande industrieterreinen circulair maken.

Geïnspireerd door de natuur wordt een circulair industrieterrein gezien als een vorm van industriële symbiose. Hoe kunnen bedrijven lokaal samenwerken om het gebruik van afval van de ene grondstof voor de andere in te zetten.

Een bekend voorbeeld van circulaire samenwerking is bedrijvenpark Kalundborg in Denemarken waar meer dan dertig stromen van water, energie en andere bijproducten tussen bedrijven worden uitgewisseld. Deze ondervinden daar zowel economische als ecologische voordelen van.

Samenwerking in een lokale of regionale industriële symbiose kan zelfs het tekort aan primaire grondstoffen en afvalverwerking verminderen, waarbij tegelijkertijd de materialenkringloop wordt gesloten. Dergelijke samenwerkingen leiden over het algemeen tot een CO2 reductie en een lager en energiegebruik. Daarnaast ontstaan door de samenwerking veelal nieuwe inkomstenstromen en businessmodellen.

Veel kansen werden al in deze werkplaats benoemd: ook al was dat vooral op het gebied van reststromen zoals houten pallets en piepschuim verpakkingsmateriaal. Door op bedrijventerreinniveau deze reststromen te verzamelen ontstaat voldoende volume voor recyclingbedrijven om deze stromen op te halen en te verwerken tot nieuwe producten.

Als zelfs de wieken van windmolens een nieuwe bestemming kunnen krijgen dan is dat voor veel meer stromen mogelijk.

Bron: regiofoodvalleycirculair.nl