Uitnodiging Boekpresentatie Challenging Changes

Op 18 december a.s. vindt vanaf 15.00 uur de Nederlandse Boekpresentatie plaats van het boek Challenging Changes van Ad Lansink, voormalig Tweede Kamerlid voor het CDA en vader van ‘De Ladder van Lansink’. De Ladder van Lansink is inmiddels een wereldwijd verspreide standaard voor de omgang met afval en onderscheidt vijf treden: preventie, hergebruik, sorteren/recycling, verbranding en storten. In zijn nieuwe boek geeft Ad Lansink aan dat deze ogenschijnlijk lineaire afvalhiërarchie kan worden gebruikt als kader om de overgang naar een circulaire economie te bereiken.

Het bewegen van een lineaire naar een circulaire economie is niet makkelijk, ondanks het grote aantal publicaties, congressen en websites over de hele wereld. In zijn nieuwe boek Challenging Changes geeft auteur Ad Lansink de urgentie aan van de overgang naar een circulaire economie en de cruciale rol die de afvalsector kan spelen in deze transitie.

Tijdens de bijeenkomst, die plaatsvindt in de Raadszaal in het gemeentehuis van de gemeente Nijmegen, kunt u nader kennis maken met het boek Challenging Changes. In een aantal presentaties wordt het boek belicht vanuit diverse invalshoeken in de sector en daarbuiten. Harriët Tiemens, wethouder Duurzaamheid van de gemeente Nijmegen en Pieter Balth Linders, directeur van Dar nodigen u van harte uit hierbij aanwezig te zijn.

Presentaties

Han Noten, voorzitter van de NVRD, geeft in zijn presentatie zijn visie op het begrip circulaire economie en de positie van de afvalsector hierin.

Vervolgens gaat Harriët Tiemens, wethouder Duurzaamheid van de gemeente Nijmegen, in een duo-interview met Ad Lansink in op de noodzaak van een omwenteling naar een circulaire economie.

Tenslotte geeft Vera Dalm, directeur van Milieu Centraal, vanuit haar achtergrond van burger en consument haar visie op de transitie naar die circulaire economie.

Ontwikkelingen

De auteur benoemt niet alleen de hoofdlijnen van de circulaire economie, maar becommentarieert ook ontwikkelingen, die de gezonde ontwikkeling van nieuwe businessmodellen (kunnen) belemmeren. Ad Lansink wijst terecht op de positieve aspecten van circulaire economie, met trefwoorden als milieuwinst, werkgelegenheid, biodiversiteit. Hij doet in zijn 400 pagina’s tellend boek een reeks aanbevelingen voor een grote diversiteit aan doelgroepen.

U bent harte uitgenodigd om bij deze boekpresentatie aanwezig te zijn.  Aanmelden voor de boekpresentatie is mogelijk via aanmelden@dar.nl

Meer over het boek en de auteur is te vinden op www.challengingchanges.eu

 Praktische informatie

Datum: 18 december

Tijd: 15.00 – 17.30 uur, met afsluitend een signeersessie en een netwerkborrel.

Locatie: Raadszaal gemeente Nijmegen.